• Od 01.08.2022 je vstup na celé území Francie možný bez jakýchkoliv testů, formulářů či omezení.