Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Skotsko - velký okruh

Hodnocení: 3/5

Velká Británie, Skotsko

Sdílet
Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Skotsko - velký okruh

Doprava autokarem - odjezdová místa (Trasa A)

Bez příplatku: Brno, Jihlava-Pávov, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov Příplatek 150 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov Příplatek 250 Kč: Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov Příplatek 300 Kč: Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové, Pardubice CK si vyhrazuje právo na určení nástupního místa podle počtu osob (bez příplatku min. 8 osob / příplatková místa min. 15 osob). V případě malého zájmu bude svoz proveden linkovými autokary nebo jinými spoji.

Povinné smluvní údaje

Cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí sjednaných služeb a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Služby cestovního ruchu dle této smlouvy se poskytují v jazyce místa pobytu země a registrace leteckého či autokarového dopravce, poskytují se jako skupinové služby, velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb a nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí. Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu je X (při autobusové dopravě) a Y (při letecké dopravě).

Další informace

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, vízových a zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese cestující.

1. den

Odjezd, přes ČR, SRN, Belgii, Francii.

2. den

Časně ráno transfer přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN – prohlédneme si oblast Westminsteru. Uvidíte Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu, slavnou hodinovou věž Big Ben a Westminsterské opatství, které patří k nejkrásnějším budovám v Londýně. Shlédnete vládní budovy ve Whitehallu a přes královský park St.James se dostaneme k Buckinghamském paláci, který již po tři staletí slouží jako sídlo britské královské rodiny. Nakonec nás čeká Piccadily Circus nejznámější náměstí a dopravní uzel v srdci Londýna a Trafalgarské náměstí. Po prohlídce osobní volno. Odjezd na nocleh.

3. den

Zastavíme se ve starobylém anglickém městě YORK s největší gotickou katedrálou v Anglii a křivolakými uličkami s hrázděnými domy. Pojedeme kolem Sutton Banku, přejezd do Skotska přes sedlo Carter Bar (hranice Anglie a Skotska), přes středověká opatství JEDBURGH a MELROSE ABBEY, kdysi jedno z nejkrásnějších a nejbohatších skotských opatství, kde je uloženo srdce krále Roberta I. Bruce. Nocleh.

4. den

Pojedeme ke skotským jezerům přes nejkrásnější skotské hory Grampian Mountains. Pojedeme kolem Blair Castle – hradu vévody z Athollu, přes Inverness, které je centrem Highlands. Zastavíme u Nessie v Drumnadrochit na foto. U nejznámějšího skotského jezera LOOCH NESS si počíháte si na Lochnesskou příšeru a spatříte výhled na Urquhart Castle, zříceninu kdysi mocné pevnosti, která se tyčí nad vodami třpytivého jezera. Fort William – dříve pevnost, dnes turistické středisko u jezera Loch Linnhe pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis (1 344 m). Zastávka u zajímavých zdymadel na Kaledonském průplavu – Neptunovy schody. Přejezd do údolí soutěsky Glen Coa – nádherné výhledy na hory a jezerní krajinu, rozlehlý močál Rannoch Moor. Nocleh.

5. den

STIRLING – prohlédneme si nejlákavější město středního Skotska, které bylo v roce 2002 prohlášeno za jubilejní královnino město. Z vysokého skalního výběžku mu dominuje královský hrad Stewartovců, který si prohlédneme. Kombinace polohy, architektury a historického významu z něho činí jeden z nejvelkolepějších hradů v celém Skotsku. Zajímavostí je, že je usazený na vrcholu vyhaslé sopky. Výhled na Wallacův památník – impozantní viktoriánský památník. Staré město pod hradem tvoří dlážděné uličky, které lemují architektonické skvosty z 15. -17. století. Zastavíme se u FALKIRK WHEEL, unikátního systému rotačních zdymadel. je to první rotační lodní výtah na světě. Poté se můžete těšit na skotskou metropoli EDINBURGH – je považován za jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Pyšní se rozlehlým královským hradem střežícím korunovační klenoty – národní pýchu Skotů. Uvidíte katedrálu St. Gilles a projdeme se po vyhlášené ulici Royal Mile. Noční přesun do jižní Anglie.

6. den

Navštívíme CAMBRIDGE – jedno z nejslavnějších univerzitních měst a prohlédneme si jeho starobylé centrum s krásnou architekturou. Shlédnete budovu prestižní University of Cambridge i nejslavnější královskou kolej King’sCollege z roku 1441. Zastavíme v CANTERBURY a projdeme se jeho půvabným historickým centrem, které si dochovalo ráz středověkého města s hrázděnými domy, jehož největším pokladem je krásná gotická katedrála. Poté transfer přes La Manche do Callais na nocleh.

7. den

Cesta zpět pře Belgii, SRN do ČR. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

4x ubytování v pohodlných hotelech typu IBIS a Travelodge *** - Velká Británie, Kyriad - Francie, dopravu moderním klimatizovaným autobusem, transfer přes La Manche, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH

Cena nezahrnuje:

vstupy, MHD v Londýně a místní taxy, 2x kontinentální snídaně ve Skotsku 990Kč typu grab and go, rezervace míst v autokaru za poplatek 300 Kč

Vyberte si termín

Popis

Skotsko se nachází v severní části britského ostrova a je součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Skotsko se také rozkládá na více než 790 ostrovech, z nich nejznámější jsou Orkneje, Hebridy a Shetlandy.

Počasí je ve Skotsku, jako jinde na ostrovech, ovlivněno Golfských proudem. Jsou zde mírné a vlhké zimy ale chladnější léta.

Hlavním městem je Edinburgh s majestátně vyhlížejícím hradem na vrcholu hory, který se stal středověkou dominantou města, kde jsou ukryty skotské korunovační klenoty a "kámen osudu". Ve Skotsku však můžete najít i jiná obdivuhodná místa a krajiny, které byste neměli vynechat např. Aberdeen, Glamis Castle, Glasgow, kaple Rosslyn nebo legendární jezero Loch Ness.

Vydejte se na objevování Skotska, jeho nevyzpytatelná minulost a drsná přírodní krajina plná divokosti a horských údolí Vás určitě oslní.