Island Island

  • Podnebí

    Pokud by se dalo počasí na Islandu charakterizovat jedním slovem, pak je to proměnlivost. Není výjimkou, že se počasí může výrazně změnit i během několika minut, a v průběhu jediného dne tak například na stejném místě prší, svítí slunce, padne mlha i sněží. Na islandské klima mají silný vliv mořské proudy, především Golfský a Východogrónský. Díky nim je na severní části Islandu sušší chladnější vzduch, zatímco na jihu ostrova panuje spíše vlhké mořské klima. Obecně však platí, že právě díky mořským proudům zde ani přes svou geografickou polohu nepanují tuhé zimy. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu přibližně -0,5°C a v červnu 11°C.

    Asi nejvhodnější dobou pro návštěvu Islandu jsou letní měsíce, tedy přibližně od konce května do začátku září, kdy mohou teploty na ostrově přesáhnout až 20°C. V těchto měsících Slunce takřka nezapadá, a po většinu dne je tak islandská krajina zalita denním světlem. Kdo však touží na Islandu spatřit polární záři, má naopak největší šanci ji vidět v období přibližně od listopadu do února, kdy je pro změnu ostrov po většinu dne zahalen do tmy.

Reykjavík

Vzduch Moře