Soutěž - Poznávej svět s Invia

Soutěž: Poznávej svět s Invia

Cestovní agentura Invia ve spolupráci s neziskovou organizací Most pro Tibet vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol. Pojďte se s námi vzdělávat, propojovat kultury, sdílet a alespoň trochu měnit svět.

Chceme propojit děti z českých škol s dětmi v Indii, upozornit na důležitost vzdělávání a učit toleranci k rozdílným kulturám. Průvodcem jsou učitelé, kteří dětem případně přiblíží představu o příjemci na druhé straně (tedy dítě z rozvojové země, se zcela odlišnou kulturou). Po skončení soutěže (květen 2020) vybere odborná porota nejlepší díla a odmění je dárkovým poukazem Invia.

Vítězná díla budou zaslána prostřednictvím neziskové organizace Most pro Tibet do vybrané školy v Indii.

Vouchar na 10.000 Kč na libovolný zájezd.O co hrajeme?

Nejoriginálnější a nejzajímavější díla odměníme dárkovým poukazem Invia na libovolný zájezd.

Kategorie 1. stupeň ZŠ:

 1. cena: Poukaz v hodnotě 10.000 Kč
 2. cena: Poukaz v hodnotě 5.000 Kč
 3. cena: Poukaz v hodnotě 3.000 Kč

Vyučující vítězného žáka získává dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč

Kategorie 2. stupeň ZŠ:

 1. cena: Poukaz v hodnotě 10.000 Kč
 2. cena: Poukaz v hodnotě 5.000 Kč
 3. cena: Poukaz v hodnotě 3.000 Kč

 Vyučující vítězného žáka získává dárkový poukaz v hodnotě 2.000 Kč

Jak soutěžit:

Děti základních škol, které se zapojí do soutěže, mají za úkol vytvořit dílo na téma: Svět, který nás obklopuje.

Žáci prvního stupně ZŠ: vytvoří na dané téma obrázek libovolnou technikou (doporučený formát A3 nebo A4)

Žáci druhého stupně ZŠ: zpracují esej v angličtině na dané téma (rozsah 1–2 A4, zhruba 300–600 slov) 

 1. Kolo soutěže: Každá třída vybere 3 nejlepší díla, která se registrují do celostátní soutěže. Vybraná a registrovaná soutěžní díla pošlete na adresu GetFound s.r.o., Jaromírova 80/51, Praha 2, 128 00 nebo na e-mail: soutez@invia.cz. Na poštovní obálku nebo do předmětu e-mailu napište „Soutěž Invia.”
 2. Kolo soutěže: Odborná porota vybírá ze všech registrovaných děl.

Pozor! Pro účast v soutěži je nutné posílat soutěžní díla společně s registračními listy.

Představení MOSTu ProTibet

Nezisková organizace MOST ProTibet, o.p.s. zajišťuje největší českou finanční pomoc v Himálaji severní Indie. Během svého 15letého působení předala tibetským emigrantům 30 mil Kč a ovlivnila tak více než 4 000 osudů dětí, seniorů, nomádů a mnichů. Spolupracuje s tibetskou exilovou vládou a je členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci. Každý rok v březnu organizuje v ČR Festival ProTibet. Více na www.protibet.cz.

Představení organizace MOST ProTibet

Průběh soutěže

 1. Žák vytvoří dílo na dané téma 
 2. Vybraná díla škola registruje spolu se souhlasem zákonného zástupce do celostátního kola
 3. Škola dá na svůj web krátké oznámení o soutěži s odkazem na stránku soutěže
 4. Odborná porota vybere v každé kategorii 3 vítězná díla, která odmění poukazem
 5. Po skončení soutěže poputují vítězná díla prostřednictvím neziskové organizace Most pro Tibet do vybrané školy v Indii. Tamní děti vytvoří obrázky či eseje na stejné téma a pošlou je do škol vítězných žáků v Česku. Propojíme tak oba světy a přiblížíme vzájemně odlišné kultury.

Stručná pravidla

 • Soutěž pořadá společnost Invia.cz, a. s. ve spolupráci s Getfound
 • Soutěž probíhá od 1. 2. do 31. 10. 2020
 • Vyhlášení výherců proběhne na této stránce
 • Ve hře je šest dárkových poukazů Invia s platností jeden rok, který můžete využít na nákup dovolené či jiných služeb Invia
 • Do soutěže se automaticky zapojují všichni, kteří splní podmínky soutěže uvedené výše a zaregistrují se.
 • Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení výhry výhercům. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
 • Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.

Kompletní pravidla soutěže ke stažení (.pdf)

+ Registrační formulář

Registrace do soutěže probíhá prostřednictvím vyplnění registračního formuláře podepsaného zákonným zástupcem žáka. Podmínkou pro účast v soutěži je dále také udělení souhlasu s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů.