Eurovíkendy Oslo

Oslo, hlavní město Norska, leží na břehu Oslofjordu a svou rozlohou patří mezi největší hlavní města Evropy. V místním přístavu kotví zámořské obchodní lodě, z Osla vedou trajekty do Dánska i Německa. Je to město s mnoha památkami, muzei i moderními stavbami. Prohlídku města můžete začít u pevnosti a zámku Akershus, postaveném na skále nad přístavem. Z opevnění, na němž jsou umístěna historická děla, uvidíte dvě věže impozantní betonové budovy radnice - nejznámější dominanty města. Nezapomeňte na střídání stráží probíhající každý den před královským zámkem. Dále je zde k vidění Národní galerie shromažďující nejen díla norských umělců, ale i Lucase Cranacha st., Rembrandta, Caravaggia, Moneta, Matisse a dalších. Vlastní muzeum mají díla nejznámějšího norského malíře Eduarda Muncha. K relaxaci slouží vyhlídkové výletní místo Holmenkollen s velkým skokanským můstkem a muzeem lyžařství nebo Vigelandský park osázený sochami jednoho z největších sochařů Skandinávie Gustava Vigelanda.

Zajímavá místa a památky:

Radnice - Moderní budova postavená podle plánů Arnsteina Arnegerga a Magnuse Poulssona. Součástí radnice jsou 2 čtyřhranné věže. Před Radnicí stojí socha norského polárního badatele Nansena.

Akershus - Základem byla pevnost a hrad postavený po r. 1299 králem Hakonem V. Magnussonem jako královské sídlo. V době vlády Christiana IV. byla pevnost přebudována na renesanční zámek, kolem nějž bylo mohutné opevnění. Po skončení 2. sv. války byla provedena nákladná oprava všech prostor, které byly využity jak k representačním účelům, tak i pro muzea. Památník před budovou připomíná 42 občanů, kteří byli v únoru a březnu 1945 v Akershusu zastřeleni.

Nationalteatret - Klasicistní budova postavená podle projektu H. Bulla. Sál pojme 3400 osob. Výzdoba interiéru je provedena v novorokoku a secesi. Před divadlem je socha H. Ibsena a B. Bjernsona, kolem divadla jsou navíc sochy známých herců, hereček a dramatiků.

Vigelandský park - Gustav Vigeland byl norský sochař, jehož největším dílem je úprava západní části Frogner parku. 850 m dlouhá hlavní třída, kolem níž jsou seskupeny hlavní práce.

Jak do Osla

Nejlepší příležitost k řádnému prohlédnutí města budete mít v rámci některého z Eurovíkendů. Jejich největší nabídku naleznete na eurovikendy.invia.cz.