Informace před nákupem

Vážení zákazníci,

chtěli bychom vám poděkovat za to, že jste se rozhodli využít služeb cestovní agentury a cestovní kanceláře Invia.cz, a.s. (dále jen „INVIA“), a ujišťujeme vás, že podnikneme vše, co je v našich silách, abychom vám nabídli příjemnou dovolenou. Předpokladem příjemného pobytu je také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii zaknihovaného hotelu atp., vzhledem k tomu, že představy a nároky turistů jsou velmi rozdílné. Podmínky účasti na Zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem (dále jen „Zákazník“) a cestovní kanceláří (dále jen „CK“) stanoví všeobecné smluvní podmínky CK, která Zájezd pořádá, popř. obchodní podmínky společnosti INVIA, je-li společnost INVIA pořadatelem Zájezdu. Úplné znění zasíláme vždy spolu s návrhem Smlouvy o Zájezdu (dále jen „Smlouva“), a to zpravidla formou odkazu v textu e-mailové zprávy. Případně Vám je předáme osobně na některé z našich poboček či je naleznete na www.invia.cz/obchodni-podminky. Následující informace mimo jiné popisují podrobněji obsah služeb obvykle zahrnutých v ceně Zájezdů. Naše nabídka je bohatá a jistě Vám umožní správný výběr. Před závazným objednáním Zájezdu (akceptací Smlouvy a úhradou) si pečlivě prostudujte jak smluvní podmínky CK i obchodní podmínky INVIA, tak níže uvedené doplňující důležité informace, které jsou jejich součástí. Definice neuvedené v těchto informacích jsou definovány ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti INVIA (dále jen „VOP“). Informace uvedené níže jsou pouze orientační a v případě jednotlivých Zájezdů mohou platit mírně odlišné podmínky, stejně jako se mohou lišit podmínky pro přepravu osob a zavazadel u jednotlivých přepravců.

Tipy před cestou

Peníze

Doporučujeme mít sebou dostatek finančních prostředků (nejlépe v nižších hodnotách). Doporučujeme mít s sebou EUR (v zemích EU) a USD (v zemích mimo EU) případně finanční prostředky v místní měně, či si své peníze do místní měny vyměnit. Banky si zpravidla účtuji poplatky za výběr z bankomatu v zahraničí. Informujte se tedy u Vaší banky předem, kolik Vás výběr bude stát. Upozorňujeme také na to, že směnárny v místě pobytu ne vždy nabízejí nejlepší kurz.

Před cestou si do svého telefonu/e-mailu nafoťte své cestovní doklady. Urychlí to proces vyřizování nových dokladů v případě jejich ztráty či odcizení.

Informujte se u svého operátora, zda máte pro volání a posílání zpráv v zahraničí aktivovaný roaming.

Informujte se také, jaký typ zásuvek se používá v cílové zemi. Doporučujeme pořídit si univerzální cestovní adaptér (lze koupit v každém elektru nebo na letišti)

Víza, formuláře, očkování, testy covid

Než si vyberete svou cílovou destinací, je zapotřebí si zjistit veškeré informace ohledně vstupu nejen do dané země, ale také případně tranzitní země (např let na Maledivy přes Dubaj – podmínky ohledně PCR testů, certifikátů o očkování, prodělané nemoci Covid-19 a jiné vstupní formality pro všechny země průjezdu/přestupu i pro Vaši cílovou destinaci. Více info na stránkách ministerstva pro místní rozvoj: Rozcestník - informace k cestám do zahraničí. Taktéž pak podmínky pro vstup zpět do ČR. Výše uvedené platí jak pro leteckou, autobusovou tak i pro vlastní dopravu. Je zodpovědností každého klienta se ještě před samotným nákupem i před odjezdem informovat o vízových a dalších formalitách vstupu do jednotlivých zemí.

Víza

Důležité je také si zjistit, jestli je do Vaší cílové země nutné vízum (např. USA – ESTA, Kanada – ETA) U některých zemí je možno získat vízum přímo na letišti. V některých případech doporučujeme si vízum zařídit před odletem, vyhnete se tak frontám na přidělení víza na letišti.

Aktuální informace o vízové povinnosti do konkrétních zemí najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)

Očkování

Do některých (zvláště exotických zemí) jsou vyžadovaná nebo doporučovaná speciální očkování. Pokud je očkování povinné – bez potvrzení o očkování Vás nepustí do dané země. (např. Afrika)

Tuto skutečnost není dobré brát na lehkou váhu, protože některá očkování jsou ve více dávkách i s několika týdenním rozmezí. Některé zase vyžadují několikatýdenní předstih před začátkem Vaší cesty.

Informace o konkrétních zemích a doporučení najdete např. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: ZDE

1. DORUČENÍ POKYNŮ, POUKAZŮ, ODBAVENÍ

1.1 Detailní pokyny k cestě – nejsou-li zákazníkovi již známy z katalogu či uzavřené Smlouvy – CK odesílá, jakmile je má k dispozici (obvykle cca 7 dnů před začátkem Zájezdu). Je-li termín začátku Zájezdu v době kratší než 3 dny od závazné objednávky (akceptace Smlouvy, resp. Potvrzení o Zájezdu), budou pokyny zaslány obvykle obratem po zpracování Smlouvy pracovníkem CK nebo INVIA. Pracovníci INVIA vždy kontaktují Zákazníka, aby ověřili, zda pokyny k Zájezdu obdržel a že vše je v pořádku. Je důležité na Smlouvu vždy uvést aktuální e-mailovou adresu, telefonický kontakt a korespondenční adresu, na které se Zákazník zdržuje. Pokud je na Smlouvě uvedena jako pořadatel/poskytovatel cestovní kancelář INVIA, zasílá instrukce k Zájezdu výhradně až po uhrazení celé částky za Zájezd či služby zákazníkem (obvykle 7 dnů před poskytnutím první služby).

2. LETECKÁ PŘEPRAVA

Slovníček

 • Terminal – jedna z budov letiště, které mohou mít různá značení jako např. Terminal 1, Terminal 2, či Terminal A, Terminal South, apod.
 • Reservation confirmation – potvrzení rezervace
 • Flight ticket – letenka
 • Boarding pass (boarding ticket) – palubní lístek
 • Check-in – odbavení
 • Check – in desk – odbavovací přepážka
 • Checked baggage (luggage) – odbavené zavazadlo
 • Cabin baggage (carry-on baggage) – příruční zavazadlo
 • Security check – bezpečností kontrola
 • Gate – odletová brána
 • Seat – sedadlo
 • Departure (time) – odlet (čas odletu)
 • Arrival (time) – přílet (čas příletu)
 • Baggage Claim – vyzvednutí zavazadel

2.1 Charterové lety: Pokyny jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu zákazníka, či předány elektronicky. Výjimečně CK zasílají kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek poštou na korespondenční adresu Zákazníka, která je uvedena ve smlouvě. U brzkých odletů cca do 3 dnů jsou pokyny zasílány elektronicky. Poukazy, letenky a případně další doklady jsou vydávány zástupcem CK na letišti či předány elektronicky.

2.2 Linkové lety: CK zasílají obvykle kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek elektronicky na emailovou adresu Zákazníka, která je uvedena na Smlouvě. V tomto případě již na letišti nebývá přítomen zástupce dané CK.

2.3 Odpovědnosti CK či dopravce za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě: práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním smlouvám uvádí v § 2544 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinností ze Smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí cestovní kancelář škodu jen do výše tohoto omezení.

2.4 Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Zákazník bere na vědomí, že odletové časy uvedené např. na webu, v katalogu CK atp. jsou časy orientační, které se mohou změnit. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence). První a poslední den leteckých Zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety do destinace uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Mohou být způsobena nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů atp. CK maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.

2.5 Některé letecké společnosti vyžadují po klientech aby nenechávali odbavení až na letiště, ale je povinností klienta si udělat online check-in ještě před příchodem na letiště. Check-in na letišti pak bývá zpoplatněn nemalou částkou (i cca 1500,- / osoba / jeden úsek letu).

2.6 Volba sedala (tzv. seating) a další doplňkové služby mohou být zpoplatněny na rámec ceny zájezdu dle podmínek letecké společnosti. INVIA negarantuje zákazníkům místa v letadle vedle sebe nebo dle jiné preference (např. do uličky, či u okna). Pro cestující s dětmi může být v případě obsazenosti letadla zpoplatněná volba sedadla dospělého vedle dítěte v rámci check-inu dle podmínek letecké společnosti povinná (tzv. povinný seating).

2.7 Občerstvení: U některých leteckých společností je v rámci ceny letenky zajištěno občerstvení během letu zdarma, oproti tomu u jiných leteckých společností může být veškeré občerstvení za poplatek. Podoba občerstvení se může u jednotlivých společností lišit. V rámci občerstvení nemusí být vždy zajištěné teplé jídlo, může se jednat např. o občerstvení formou bagety a limitovaným množstvím tekutin.

2.8 Přeprava zavazadel: Každý Zákazník má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností. Tuto informaci obdrží Zákazník obvykle v pokynech před cestou. Při nadváze zavazadel je zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné (např. manikúrní nůžky, nože, zápalky, spreje (parfém) apod.). Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Upozorňujeme též na váhové limity zavazadel, např. maximální váha zavazadla na jednu osobu je obvykle 15 kg, cestují-li však dvě osoby s jedním zavazadlem váha se nenásobí, ale je stanovena obvykle na 32 kg. Některé letecké společnosti mají určitá omezení jak na váhu, tak na počet zavazadel, a další podmínky (sčítání váhy atd.). Sledujte prosím pečlivě instrukce k odletu zaslané Vám CK nebo INVIA. Pokud po příletu Zákazník zjistí, že jeho zavazadlo bylo během přepravy poškozeno, ztraceno či zničeno, musí Zákazník podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve ve stánku letecké společnosti či jejího zástupce ještě na letišti. V případě poškození odbavených zavazadel musí Zákazník podat písemnou stížnost do 7 dnů, a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla Zákazníkovi vydána. Vždy je nutno se prokázat palubní vstupenkou a dokladem o zavazadle předaném leteckou společností Zákazníkovi při odbavení. Mějte na paměti, že jeden úsek letu může mít jiné omezení váhy zavazadel než druhý – typicky např. na Maledivách je v hydroplánu vyžadován nižší hmotnost odbavovaného zavazadla než v linkovém letadle, tudíž je nutné mít na celou cestu váhový limit Vašich zavazadel, který bude odpovídat nejnižšímu váhovému limitu ze všech úseků Vaší cesty.

2.9 Přeprava zvířat: zvířata do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek a je vždy na povolení letecké společnosti. Podrobnější informace viz podmínky jednotlivých přepravců, které Vám rádi zprostředkujeme.

2.10 Jízdní kola, surfy aj.: přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, golfových bagů, surfů apod.) musí být nahlášena v CK či INVIA již při rezervování Zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady Zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i CK či INVIA. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a CK ani INVIA nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravovaném předmětu.

Doprava na letiště

Na cestu na letiště doporučujeme vyrazit s dostatečným předstihem, tak abyste byli na letišti minimálně 3 hodiny před časem odletu. Existuje několik možnosti, jak se dopravit na letiště – vlastní dopravou nebo využít veřejnou dopravu (autobus, vlak) Mějte však na paměti veškeré rizika během cesty jako jsou např. zácpy na dálnici, zpoždění vlaků, autobusů.

V případě, že využijete letecké dopravu (zejm. při odletu ze vzdálených, např. zahraničních letišť), zjistěte si, že máte opravdu dostatek času na přestup, vyzvednutí zavazadel a check in do cílové destinace. U nízkonákladových společností se stává, že let je změněn, a tak by se mohlo stát, že nestihnete váš odlet do cílové destinace. Při ranních odletech doporučujeme ubytování v blízkosti letiště, které Vám rádi zprostředkujeme.

Pokud letíte s přestupem, tak vaše zavazadla budou automaticky odbavená až do cílové destinace.

Bezplatné parkování na letišti je obvykle 15 minut. (Praha, Brno, Ostrava). Parkování nad tento limit je zpoplatněno dle ceníků, které naleznete na internetových stránkách jednotlivých letišť.

V případě dopravy autem na letiště můžete využít parkoviště přímo na letišti, ceny se liší dle počtu dní a vybraného parkoviště. Aktuální ceník naleznete ZDE

2.11 Vyloučení z přepravy: CK si vyhrazují právo vyloučit Zákazníka z přepravy nebo z celého Zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i Zákazníci, kteří např. slovně či fyzicky napadají zástupce CK či INVIA nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o pořadateli Zájezdu či jeho zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze Zájezdu zaniká nárok Zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků CK či INVIA. Zákazník je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu.

2.12 Některé letecké společnosti, např. i česká společnost Travel servis v poslední době zpřísnily podmínky pro přepravu cestujících cizí státní příslušnosti. Týká se to zejména cestujících z bývalých zemí SSSR vracejících se ze zemí mimo-Schengenský prostor (např. Egypt, Turecko...). Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengenský prostor neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen. INVIA neručí za případné změny vstupních podmínek do a z destinace. Doporučujeme kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace a ověřit si potřebné informace o vízové situaci a potřebných dokladech.

3. AUTOKAROVÁ PŘEPRAVA

3.1 Pokyny jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu. Ubytovací poukazy, případně další doklady jsou vydávány zástupcem CK obvykle před odjezdem u autobusu. I při cestě do zemí Evropské unie je Zákazník povinen si předem ověřit u CK trasu přes které státy se projíždí a zjistit si, zda nebude pro průjezd těmito státy vyžadován například cestovní pas. Vstup na občanský průkaz je možný pouze v rámci Schengenského prostoru.

3.2 INVIA nabízí Zájezdy českých i slovenských CK. U autobusové dopravy slovenské CK jsou svozy vymezeny obvykle pouze v rámci Slovenské republiky.

3.3 Dopravu do nejbližšího svozového místa si musí Zákazník zajistit individuálně. Totéž platí pro Zákazníky s bydlištěm ve Slovenské republice, kteří si objednají Zájezd autobusovou dopravou u české CK. U Zájezdů autokarovou přepravou je třeba počítat se skutečností, že odjezd bývá již o jeden (1) kalendářní den dříve, než je uvedený den pobytu v destinaci. Stejně tak den návratu z dovolené bývá o jeden (1) kalendářní den později, než je uvedený poslední den pobytu v destinaci.

3.4 Doprava autokarem, tzn. autobusem, může být uskutečněna zejm. při menším počtu účastníků i minibusem nebo podobným dopravním prostředkem.

4. VLASTNÍ PŘEPRAVA

4.1 Pokyny, ubytovací poukazy, případně další doklady jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu, případně poštou na korespondenční adresu Zákazníka. U brzkých odjezdů cca do 3 dnů od objednání je doručení řešeno obvykle elektronicky.

4.2 Podrobnější informace podá konkrétní prodejce, který objednávku vyřizoval. Kontakty na prodejce jsou uvedeny na každé Smlouvě v její dolní části.

4.3 Příprava automobilu před cestou

 • zkontrolujte technický stav vozidla, provozní kapaliny a úplnost výbavy
 • zkontrolujte vzorek a nahuštění pneumatik
 • doporučujeme pořídit předepsané náležitosti povinné výbavy konkrétních států, kterými budete projíždět
 • nezapomeňte na doklady potřebné k řízení motorového vozidla, do zemí mimo EU i mezinárodní řidičský průkaz, pokud je potřeba
 • doporučujeme v předstihu opatřit dálniční známku příslušných států, kterými budete projíždět
 • ověřte si platnost pojištění Vašeho vozidla i pro cesty do zahraničí

Před odjezdem na dovolenou doporučujeme uzavřít pojištění technické asistence, které Vám poskytne ochranu při neočekávaných komplikacích s Vaším vozem během cest po Evropě.

Více informací naleznete na http://r.invia.cz/asistence/

5. SJEZDOVÉ TRATĚ A PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

5.1 U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Francii a Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou, případně zelenou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální.

5.2 Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s výše uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8,00 až 9,30 do 15,30 až 17,30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí, eventuálně z důvodů technických či jiných.

5.3 V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras, a to ať již z důvodu jejich malé tzv. vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin, pořádání závodů atp. Dodržovat je nutno ale i veškerá pravidla další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na

informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno.

5.4 Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat u našich pracovníků na připojištění tzv. extrémních sportů.

5.5 V případě jakéhokoli rozporu informací o kvalitě a typu sjezdovek platí informace uvedené na oficiálních materiálech provozovatele daného areálu.

5.6 V různých oblastech či místech mohou platit místní nařízení a pravidla, která je třeba dodržovat a doporučujeme Zákazníkům se informovat již v průběhu vyřizování objednávky či v místě pobytu. Např. 1. ledna 2005 vešel v platnost italský zákon, který všem dětem mladším 14 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby aj.

6. PŘEPRAVA TĚHOTNÝCH ŽEN, VĚKOVÁ A DALŠÍ OMEZENÍ

6.1 Při letecké přepravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je obvykle nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je obvykle vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám na vyžádání zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě vůbec akceptovány. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe lišit a které Vám rádi zprostředkujeme. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého Zákazníka si ověřit podmínky letecké přepravy u letecké společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením, neboť každý letecký přepravce může mít podmínky přepravy těhotných žen, osob se zdravotním postižením, aj. odlišné. INVIA za případné odmítnutí přepravy ze zdravotních důvodů ze strany letecké společnosti nemůže převzít odpovědnost.

6.2 V případě lodních plaveb, pronájmu lodí, Zájezdů lodní dopravou či zaoceánské plavby, nejsou lodě vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, proto nemohou být přijaty takové zákaznice na palubu lodi v případě, že budou předpokládaný den odjezdu/odplutí ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Další omezení pro dovolenou na lodi, či zahrnující v sobě pobyt na lodi, nebudou přijaty děti, které nedosáhnou minimálně 6 měsíců věku do 1. dne plavby. Minimální věk pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán a unikátní plavby) je 12 měsíců věku. Doporučujeme Zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého cestujícího si ověřit podmínky lodní přepravy u lodní společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením nebo s dětmi. Podmínky Vám rádi zprostředkujeme. INVIA za případné odmítnutí přepravy ze strany přepravce nemůže převzít odpovědnost. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe částečně lišit a které Vám rádi zprostředkujeme.

6.3 Pokud je nabídka či cena omezena maximálním věkem dítěte, bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den, který následuje po dni čerpání poslední služby, to v praxi znamená, že pokud je např. zvýhodněná cena za dítě do věku 5 let, znamená to, že ještě poslední den dovolené (čerpání služby) nesmí být uvedenému dítěti 5 let, tzn., že věku 5 let věku musí dosáhnout nejdříve jeden (1) kalendářní den po návratu z dovolené/cesty. Pokud je nabídka či cena naopak omezena minimálním věkem dítěte (např. v některých hotelech není možno ubytovat děti pod určitý věk), bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den předcházející dni čerpání první služby, to v praxi znamená, že pokud je možný vstup dětí do určitého hotelu např. až od 5 let věku, bude povolen vstup jen takovému dítěti, které věku 5 let dosáhlo nejpozději jeden (1) den před začátkem dovolená/čerpání první služby.

6.4 Stejně tak vybrané hotely (většinou hotely vyšší kategorie) někdy vůbec neakceptují pobyt dětí. Doporučujeme Zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat.

7. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

7.1 Před odjezdem důrazně doporučujeme Zákazníkům si zajistit cestovní zdravotní a úrazové pojištění. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy je nutné se seznámit. Informace, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče je možno nalézt na www.mzcr.cz.

7.2 Proč uzavřít cestovní pojištění?

Výjezd do zahraničí bychom neměli podceňovat z hlediska případných rizik i v případech, kdy jde o krátkodobý pobyt. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu v cizině chrání před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Sjednáním pojistné smlouvy se vyhnete mnohým komplikacím v případě náhlého onemocnění či úrazu, neboť náklady spojené s léčením v cizině mohou, v případě chybějícího pojištění, způsobit značné starosti a finanční potíže. Současná doba také vyžaduje připojištění Covid-19, které také pokryje karanténu v zemi Vašeho pobytu. Zejména v některých exotických zemích je stále vyžadováno toto pojištění pro vstup do země.

Upozorňujeme, že pojištění storna Zájezdu je možné zakoupit pouze současně se Zájezdem, později zakoupené pojištění na storno Zájezdu nebude v případě pojistné události ze strany pojišťovny akceptováno.

7.3 Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?

Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

 • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních
 • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)
 • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu
 • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, zákroky, pobyt v nemocnici atd.):
 • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy

7.4 Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u platebních karet?

Cestovní pojištění je často součástí či doplňkem platebních karet. Některé takové pojistné produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy většinou „přibalují“ k platebním kartám jen takové cestovní pojištění, které kryje např. jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem např. jen 500 000 Kč. Komerční cestovní pojištění zahrnuje většinou pojistná limit minimálně 1,5 milionu Kč, případně je tento limit neomezený. Součástí pojištění u platebních karet vůbec obvykle nebývá připojištění pro případ storna Zájezdu ze strany klienta, kdy výše stornopoplatků může dosáhnout až 100 % a není možné je nárokovat po CK ani INVIA. Důrazně doporučujeme Zákazníkům si pečlivě prověřit informace týkající se pojistného krytí zahrnutého k platebním kartám. V ceně Zájezdu je vždy u CK i pojištění záruky pro případ úpadku CK (u Zájezdů/služeb slovenských CK se toto pojištění povinně připlácí). Certifikát dokládající uvedené pojištění je zasílán formou odkazu v textu emailové zprávy, kterou klient obdrží spolu s návrhem Smlouvy.

8. DŮLEŽITÉ INFORMACE

8.1 Každý zákazník českého občanství je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas či při cestování do zemí tzv. Schengenského prostoru občanský průkaz. Občané ostatních států jsou povinni prověřit si podmínky vstupu do země na příslušné ambasádě státu, kam budou cestovat, případně států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (průjezd zeměmi u autobusové dopravy, přestupy u letecké dopravy atp.). Tyto úřady jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že INVIA nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací. Zákazníci jsou povinni veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním, nemají-li tyto zajištěny od CK. Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas. Toto platí pro všechny děti jakéhokoliv věku, tj. i děti mladší 2 let. Do některých zejména arabských či muslimských zemí nemusí být vpuštěna samostatně cestující žena či mohou nastat jiná omezení.

8.2 Upozorňujeme, že při cestách do některých zemí, např. do Egypta, je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. Dále je potřeba dbát také na to, aby v pase bylo dostatek místa (volné stránky) pro případná víza.

Lhůty pro vyřízení cestovního pasu

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může také požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. (pouze u Ministerstva vnitra v pracovní dny). Ovšem za příplatek více info na: Cestovní doklady

8.3 Před vycestováním doporučujeme klientům registraci v projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Registrace je zdarma a umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

8.4 Poznávací Zájezdy: Především u poznávacích Zájezdů či u fakultativních výletů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovaného oblečení apod.).

8.5 Zastoupení CK v místě pobytu: CK obvykle v rámci základní ceny Zájezdu zajišťují pro zákazníky česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních Zájezdů „na míru“ nebo u zahraničních CK zajištěna. U zahraničních CK je na místě partnerská agentura nebo kontakt na místního zástupce (v anglickém nebo německém jazyce) Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost neprodleně zástupci CK. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste strávili dovolenou dle svých představ a abyste se vraceli zpět domů spokojeni. Tento servis, je zejména v exotických destinacích, většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádající CK. To znamená, že bývá obvykle v německém či anglickém jazyce a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů. Pokud je na Smlouvě či Potvrzení o Zájezdu uvedena jako pořadatel/poskytovatel cestovní kancelář INVIA, nezajišťuje tato delegátské služby

v místě pobytu. V nutných případech se obraťte na pracovníky recepce hotelu, zástupce zahraničního partnera osobně či telefonicky nebo využijte asistenční non-stop linky CK uvedené v pokynech na cestu, pokud je taková linka pro daný Zájezd nebo službu zřízena. Je nutné rozlišovat průvodce a doprovod, průvodce na prohlídkách památek, asistenci u transferu atp.

8.6 Ubytování: Naše nabídka od více než 200 CK zahrnuje hotely, apartmá, bungalovy, privátní ubytování všech kategorií atd.

Typy ubytování mají obvykle tento význam:

 • Hotel - pokoje obvykle bez možnosti vaření
 • Hotelové apartmá - pokoj tvořený obvykle nejméně dvěma místnostmi, oddělenými zcela či např. jen přepážkou bez dveří
 • Pavilony, dependance a penziony - hotelová úroveň
 • Studio - ubytovací jednotka s možností vaření v jedné z místností
 • Apartmán - ubytovací jednotka obvykle s možností vaření tvořená obvykle nejméně dvěma místnostmi
 • Bungalovy a chaty - méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření
 • Karavan - mobilní ubytovací jednotka obvykle s možností vaření zaparkovaná obvykle v kempu
 • Ubytování v soukromí - jednotlivé hostinské pokoje obvykle bez možnosti vaření v domech (bytech) fyzických osob

8.7 Kategorizace ubytovacího zařízení: Cestovní kanceláří uvedená kategorizace ubytovacího zařízení nemusí být vždy totožná s oficiální kategorizací ubytovacího zařízení na místě, jedná se o subjektivní hodnocení pořadatele Zájezdu. V některých destinacích (Egypt, Tunisko atd.) se můžou jednotlivé kategorie lišit od evropského standardu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje Vašim představám, požadavkům a finančním možnostem. Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:

 • * velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem
 • ** objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování
 • *** běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb
 • **** kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami
 • ***** luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami
 • + vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)

Ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech (např. z důvodu překročení kapacity ubytovacího zařízení atp.) dojít k překročení kapacity Vámi objednaného ubytovacího zařízení, v tom případě budete ubytováni v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního ubytovacího zařízení nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby. V některých případech CK místo označení hvězdičkou (*) používají jiné symboly - např. klíč, letadlo, vlastní logo CK atd. Význam však zůstává stejný.

8.8 Pokoje: Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu (pokud nemáte služby typu „pokoj s výhledem na moře“ zakoupeny) a CK ani Invia toto nemůže nijak ovlivnit. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech může být za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením. Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak prezentuje fotografie na webu CK, či Invia. CK nemůže garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na www či v katalogu dodané managementem hotelu. Je třeba brát v úvahu, že fotodokumentace k Zájez většinou jen orientační a slouží k základní představě o nabízených službách. Není v silách hotelu, CK ani Invia poskytnout Zákazníkům fotodokumentaci všech pokojů v hotelu atp.

8.9 Invia ani CK v žádném případě nemůže garantovat poskytnutí služeb, které nejsou zpoplatněny dle ceníku či splnění všech nezávazných přání klienta (např. požadavek na umístění ubytovací jednotky, patro, u výtahu apod.), výhled z balkonu nebo terasy, umístění více ubytovacích jednotek vedle sebe apod. Výhled na moře a další služby lze garantovat pouze tehdy, pokud jsou zpoplatněny a Zákazníkem uhrazeny. Pokud je v popisu ubytování uvedeno, že výhled je orientován na mořskou stranu / bazén / park může to znamenat, že v přímém výhledu mohou částečně bránit např. místní zeleň, atp. V případě, že se jedná u ubytování s názvem „No Name“, tzn. bez uvedení konkrétní ubytovací kapacity (např. privátní apartmány, ubytování v soukromí, případně kombinace s názvem oblasti atd.) jedná se vždy a různé ubytovací kapacity v daném letovisku, jejichž přesný název bude sdělen delegátem po příjezdu do místa pobytu. Vybavení a zařízení ubytovacích jednotek v soukromí je různorodé a odpovídá pouze vkusu a možnostem majitelů domů. Majitel domu bydlí obvykle přímo v dané ubytovací kapacitě či v její blízkosti. Fotodokumentace u těchto ubytovacích kapacit je pouze ilustrační a slouží pro utvoření představy. Údaje o vzdálenosti do centra letoviska, na pláž atp. jsou orientační a měřeny vzdušnou čarou určující obvykle vzdálenost od nejzazšího bodu areálu ubytovací kapacity k nejbližší pláži v okolí.

8.10 Check-in (čas ubytování), check-out (čas opuštění ubytovací jednotky): Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu obvykle do 12:00 hodin. Možnost ubytování v den příjezdu je dle možností hotelu a většinou není dříve než ve 14:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK, resp. ubytovací zařízení nabízejí možnost zakoupení služby dřívějšího ubytování tzn. „early check-in“ a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. „late check-out“. Dle kapacity ubytovacího zařízení nemusí být tyto služby umožněny či mohou být realizovány formou zvláštní místnosti, jiného pokoje, menšího pokoje, jednoho pokoje pro více osob atd..

Některé hotely zejm. v arabských a muslimských zemí mohou v ojedinělých případech vyžadovat oddací list v případě ubytování páru složeného z Evropana a občana muslimské/arabské země.

Pokud je na Smlouvě uvedena jako pořadatel/poskytovatel cestovní kancelář Invia, tak v případě, že se Zákazník na cestě do destinace zpozdí, je povinen oznámit pozdní nástup telefonicky přímo na recepci či zástupci zahraničního partnera v zahraničí (příslušné kontakty jsou uvedeny ve voucheru) nebo asistenční non-stop lince CK, pokud je taková linka pro daný Zájezd nebo službu zřízena, a to nejpozději do 20:00 hodin v den nástupu. Na pozdější oznámení nemusí být brán zřetel.

Při zakoupení „pouze ubytování“ je potřeba dbát zřetel na to, že při zpoždění příletů do destinace, je zapotřebí neprodleně kontaktovat CK, aby informaci nahlásila do ubytovacího zařízení, případně také pro transfer z/na letiště.

8.11 Stravování a nápoje: Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb.

Typy stravy:

 • (kontinentální) snídaně – většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený obvykle o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
 • švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu "švédské stoly"
 • polopenze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně) a večeře (nápoje obvykle za poplatek)
 • plná penze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně), oběd a večeře (u večera nápoje obvykle za poplatek)
 • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo jakýkoliv vliv CK i Invia. Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním, stejně tak otvírací a provozní dobou jednotlivých restaurací a barů v hotelu apod. a je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení. Rozsah čerpání služeb v první a poslední den může být částečně z tohoto důvodu omezen. V případě stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit nepřetržitě plastikový náramek, prokazovat se číslem pokoje, klíčem atp.
 • ultra all inclusive – zpravidla zahrnuje kromě služeb all inclusive i využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, wellness atp.).

V rámci all inclusive či ultra all inclusive stravování mohou být vybrané nápoje (obvykle dražší zahraniční) zpoplatněny. Stejně tak konzumace ve vybraných restauracích v ubytovacím zařízení (obvykle označeny jako a-la-carte) bývá většinou zpoplatněna a nemusí být součástí zaplacených služeb.

Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. CK ani Invia nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být daný den stravování nahrazeno balíčkem stravy na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení se stravováním all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Některé cestovní kanceláře mají v nabídce různé druhy úrovně stravování „all inclusive“, mohou být označeny různými názvy (např.: light all inclusive, super all inclusive…). Ve většině případů se jedná o různé modifikace all inclusive stravování, s určitými omezeními nebo rozšířeními. Pracovník Invia Vás na Vaši žádost bude informovat o službách, které daný typ stravování přesně zahrnuje.

8.12 Servis a služby hotelu: Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (např. menší zkušenost a určitá ležérnost při plnění povinností a poskytování služeb). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK ani Invia žádný vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy je možno jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu).

8.13 Plážové služby: Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (tzv. chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.

8.14 Bazény: Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot k tomu, že bude bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu.

8.15 Klimatizace/topení: Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, pak její zapínání, vypínání a regulace z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně či jen v určitém ročním období.

8.16 Hmyz: Přes obvykle intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů, pracovníků a obyvatel se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.

8.17 Cennosti a trezory: Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty, mobilní telefony, počítače a veškeré cenné předměty si uložte do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí na recepci. Někdy za poplatek. Za mimo trezor odložené věci ubytovací zařízení, CK ani Invia nepřebírají zodpovědnost.

8.18 Oblečení: V některých hotelech (především vyšší kategorie 4* až 5*) může být vyžadováno určité minimální oblečení zejm. během večeře. U mužů to většinou znamená povinnost nosit dlouhé kalhoty (ne tílka, žabky, plážové oblečení apod.), to platí také u žen a dětí.

8.19 Zkratky: V praxi jsou používány zkratky, jejichž význam je uveden zde, případně Vám jej rádi objasní naši pracovníci:

 • SGL single room = jednolůžkový pokoj
 • DBL double room = dvoulůžkový pokoj
 • TPL triple room = třílůžkový pokoj
 • HTL hotel
 • APT airport = letiště
 • BUS autobusová doprava
 • HB half board = polopenze
 • AI all inclusive forma stravování
 • UAI ultra all inclusive forma stravování
 • BS bez stravy = ubytování bez zajištění stravování
 • SS se snídaní
 • FB full board = plná penze
 • LM last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou koupený na tzv. poslední chvíli
 • FM first minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený na tzv. první chvíli
 • SLM super last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený v kratší době před odletem/odjezdem než Zájezdy typu last minute
 • PAX passenger = cestující
 • Infant dítě, které nedosáhlo věku 2 let (bez nároku na vlastní lůžko v hotelu, vlastní sedadlo v dopravním prostředku, bez nároku na stravu)

Jakékoliv další zkratky a skutečnosti, naši pracovníci objasní ještě před vznikem smluvního vztahu.

8.20 Invia nabízí Zájezdy českých i slovenských i zahraničních CK. Popisky Zájezdů jsou na www.invia.cz obvykle v jazyce pořádající CK.

8.21 Termín a délka Zájezdu

V souladu s §2521 odst. 1 a §2527 písm. a), občanského zákoníku, Zájezd vždy začíná momentem čerpání některé ze služeb uvedených ve Smlouvě, tzn. čerpáním dopravy ve chvíli zahájení procesu odbavení na letišti v České republice (u autobusové dopravy na místě srazu se zástupcem cestovní kanceláře), nikoli časem vstupu do hotelového pokoje, a končí po příletu z destinace, po ukončení čerpání poslední ze služeb v rámci Smlouvy, tedy momentem ukončení čerpání dopravy po průchodu klientů (i se zavazadly) pasovou a celní kontrolou opět na letišti (u autobusové dopravy v cílovém místě) v České republice. Termín Zájezdu je tedy ve Smlouvě vymezen daty, mezi kterými dochází k čerpání všech služeb v rámci dané Smlouvy (všech služeb zahrnutých do Zájezdu). Délka pobytu je určena počtem dní a počtem nocí.

Počet dní

Počet dní je stanoven v rámci mezinárodních konvencí na základě tzv. technického pobytového dne, podle kterých první den pobytu začíná hodinou srazu klienta se zástupcem cestovní kanceláře na letišti při odletu či u autobusové dopravy na místě srazu a poslední den pobytu končí příletem/příjezdem do místa příletu/příjezdu.

Příklad: je-li odlet 22/05 v 01.50 (tzn. v noci z 21/05 na 22/05), sraz účastníků Zájezdu na letišti je vždy 2 hodiny před odletem, tj. 21/05 ve 23.50, první den pobytu tudíž začíná dnem 21/05; stejně tak při návratu: je-li přílet dne 02/06 v 00.50 (tzn. v noci z 01/06 na 02/06), poslední den pobytu končí dnem 02/06. Tento způsob výpočtu je důležitý zejména pro sjednání pojištění, neboť je potřeba být pojištěn od nástupu na dovolenou až po návrat zpět do vlasti.

Počet nocí

Počet nocí je stanoven skutečným pobytem klienta v hotelu od obsazení hotelového pokoje do jeho opuštění. Všeobecně platí, že hotelové pokoje jsou klientům dány k dispozici po 12.00 hod. první den pobytu a pokoje musí být uvolněny do 12.00 hod. poslední den pobytu.

Příklad: je-li příjezd do hotelu dne 22/05 v 05.00 ráno a je-li klient ihned ubytován v pokoji, je jako první noc pobytu počítána již noc z 21/05 na 22/05; je-li však ubytován až po 12.00 hod., je jako první noc počítána noc z 22/05 na 23/05. Podobně je to s poslední nocí: je-li odjezd z hotelu dne 02/06 v 00.50 hod. a je-li klient ve svém pokoji až do odjezdu, tzn. do 00.45, je jako poslední noc počítána noc z 01/06 na 02/06; opustí-li však klient pokoj 01/06 ve 12.00 hod. a vyčká na recepci až do odjezdu 02/06 v 00.50 hod., je jako poslední noc počítána noc z 31/05 na 01/06.

Určování počtu dní, které Zájezd trvá (což mimochodem není synonymum pro výše objasněný výraz „termín Zájezdu“, uvedený ve Smlouvě), je třeba posuzovat tak, že první a poslední den Zájezdu jsou dny určeny vesměs k přepravě a není proto možné je považovat za dny plnocenného rekreačního pobytu.

9. CENY ZÁJEZDŮ A SLUŽEB

9.1 Ceny Zájezdů a služeb uvedených na webu, jsou aktualizovány několikrát denně, tak jak je dodávají pořádající CK. I přes maximální snahu nabízet vždy jen nejaktuálnější ceny může v ojedinělých případech dojít k situaci, kdy uvedená nabídka či cena není aktuální (liší se cena, nabídka je již vyprodaná atd.). Invia za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost, vzhledem ke skutečnosti, že tyto informace jsou automaticky nahrávány na web z rezervačních systémů CK apod. Závazná je tedy až cena uvedená na platně uzavřené Smlouvě či Potvrzení o zájezdu.

9.2 Cena Zájezdu zahrnuje všechny poplatky splatné při podpisu Smlouvy. Cena Zájezdu nezahrnuje poplatky splatné v destinaci. Obvykle se u ubytování apartmánového typu jedná o poplatek za závěrečný úklid, též nejsou zahrnuty pobytové taxy, které mohou obce či země vybírat, obvykle při ukončení pobytu (např. též odletové taxa aj.). Cena zájezdu také nezahrnuje poplatky za doplňkové služby k letence účtované leteckou společností (např. seating, fast track).

10. OSTATNÍ

10.1 U vybraných nabídek na webu jsou uvedeny obvykle dva popisy ubytovacího zařízení. Jeden je označen jako oficiální závazný, druhý je pouze informativní doplňující. Pokud jsou v těchto popiscích rozdílné informace, platné jsou ty uvedené v oficiálním závazném popisu, který je poskytován pořadatelem Zájezdu.

10.2 Prezentace jednotlivých Zájezdů a pobytů obsahuje fotografie, které jsou pouze orientační. Zejména fotografie našich klientů nejsou považovány za oficiální prezentaci Zájezdu/ pobytu, nemusí odpovídat realitě a pořadatel Zájezdu ani Invia za ně nepřebírá odpovědnost. Slouží jen k orientačnímu dokreslení situace v dané ubytovací kapacitě a jejím okolí, která mohla být pořízena ve výjimečné situaci, za neobvyklých podmínek, nebo v neobvyklých místech apod. Takové fotografie jsou označeny informací, že se jedná o fotografie našich klientů.

10.3 Ceny v ubytovací jednotce typu apartmán, studio apod. mohou být uvedeny při maximální obsazenosti této ubytovací jednotky, tzn. že například v případě ubytování pouze 2 osob ve 4lůžkovém apartmánu, je nutno uhradit cenu za celou ubytovací jednotku; cena při obsazení 2 osob může být odlišná od základní ceny, která je platná jen při plné obsazenosti takové ubytovací jednotky. Pokud v ubytovací jednotce je ubytována pouze jedna osoba, cena je obvykle navýšena o příplatek „jednolůžkový pokoj“. Též pokud cestuje jedna dospělá osoba a jedno dítě, je nutno ve většině případů uhradit cenu za dva dospělé, tj. není možné na dítě aplikovat dětskou cenu, která platí ve většině případů při ubytování se dvěma dospělými osobami. Stejně tak pokud se jedná o ubytování v jinak nadstandardních ubytovacích jednotkách (např. „pokoj s výhledem na moře“) bude cena navýšena o tento příplatek. O této skutečnosti je klient vždy informován ještě před podpisem Smlouvy.

10.4 Doplňující informace uvedené v nabídce na webu které nejsou součástí potvrzené Smlouvy, jsou pouze orientační. Jedná se zejména o časy letů, piktogramy informující o vybavení ubytovací kapacity (lednice, klimatizace apod.) či těch upozorňujících klienty na nabídku výhod, dárků, bonusů a speciálních akcí Invia či CK.

10.5 Dovoz zboží do ČR s sebou nese určitá omezení daná zákonem. Od cla, DPH a SPD se osvobozuje zboží dovážené cestujícími, jehož celková hodnota nepřesahuje v případě cestujících v letecké dopravě částku 430 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším 15 let se částka snižuje na 200 EUR na osobu.

10.6 Množstevní limity u vybraných výrobků: fyzické osoby, které dováží níže uvedené vybrané výrobky pro osobní spotřebu ze zemí mimo EU, budou propuštěny s osvobozením od cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty v tomto množství:

Tabák, tabákové výrobky

 • a) 200 ks cigaret nebo
 • b) 100 ks doutníčků do 3 gramů nebo
 • c) 50 ks doutníků nebo
 • d) 250 g tabáku ke kouření

Alkohol, alkoholické nápoje:

 • a) 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
 • b) 2 litry alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % objemových nebo
 • c) 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

Každé uvedené množství představuje 100 % celkového povoleného množství - tzn. nelze povolit současně vše, ale přiměřenou kombinaci uvedených výrobků. Osvobození u tabákových a alkoholických nápojů se neposkytuje osobám mladším 18 let. U nadlimitního dovozu alkoholických nápojů přistupují pracovníci celního úřadu k doměření cla, spotřební daně a DPH.

10.7 Oblast zákazů a omezení: Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz „suvenýrů“, které podléhají úmluvě CITES o ohrožených druzích živočichů a rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Podrobnější informace jsou také k dispozici na http://www.cizp.cz. Zákazník by si měl před dovozem zjistit, případně být poučen, zda zboží, které zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin nebo výrobků z nich. Dále upozorňujeme na omezení vstupu produktů živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky) na území EU. Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující choroby, proto je třeba v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy tyto produkty, když jsou u cestujícího při dovozu zjištěny, vyhodit do připravených košů v příletové části celního úřadu. Případné podrobnější informace je možné získat na: http://www.svscr.cz. Jestliže již cestující dováží zboží v nadlimitním množství nebo zboží podléhající zákazům a omezením nebo si svým dovozem zboží není jistý, je nezbytné, aby tyto skutečnosti z vlastní vůle výslovně oznámil celníkovi v tzv. „červené zóně“, po odebrání podaných zavazadel z karuselu po příletu na letiště v ČR. Jen tak se vyhne svému případnému protiprávnímu jednání v případě překročení stanovených zákazů či omezení. Na většině letištích je zaveden tzv. systém červené a zelené zóny pro cestující, kteří nemají nic k proclení (zelená zóna), a cestující, kteří dováží zboží k proclení, včetně zboží v nadlimitním množství nebo podléhající zákazům a omezením (červená zóna). Naším společným zájmem je, aby Zákazníci byli jasně a srozumitelně informováni o svých právech a povinnostech při přepravě zboží ze třetích zemí.

Svatba v zahraničí

Pokud se rozhodnete spojit váš manželský slib s líbánkami, můžeme nabídnout také svatební balíčky. Jedná se o svatby v zahraničí, a to nejen v Evropě. U exotických destinací jako je Mauricius, Maledivy apod. je zapotřebí si zjistit, jestli oddání v zahraničí je také oficiálně uznávané v ČR. Stejně tak např. na Maledivách při svatebním ceremoniálu je zapotřebí být už oddán v ČR. Pro zajištění oddání v zahraničí je potřeba vše zajistit min. půl roku dopředu.

V destinaci

Po příletu Vás na letišti čeká nejprve kontrola cestovních dokladů a jiných formalit. Zejména v dnešní době se může jednat o QR kódy kvůli situaci ohledně pandemie.

Poté si vyzvednete zavazadlo a můžete odejít do příletové haly. Pokud jsou součásti zájezdu i služby delegáta, tak na Vás obvykle v příletové hale bude čekat delegát CK, který Vás nasměruje dále. Zpravidla je viditelný s cedulí dané CK, místní agentury nebo s Vaším jménem. Pokud daná CK delegáta na místě nemá, tak se přesunete k přepážce místního partnera, bude uvedeno v pokynech nebo případně se informujte před Vaší dovolenou v Invia.

Místní pravidla a zvyklosti

Je třeba si uvědomit, že v každé zemi platí jiná pravidla a zvyklosti. Čím exotičtější země, tím je třeba být opatrnější. Pro klidný průběh dovolené je třeba dodržovat místní zvyklosti, které se tykají především vhodného oblečení, respektování náboženských zvyklostí, nebo vyvarování se různých tabu. Vše je k dohledání na internetu.

Lokální potraviny a nápoje

Zejména v exotických zemích doporučujeme věnovat pozornost tomu kde a co konzumujete. Buďte opatrní u jídel z pouličních stánků, raději nepijte vodu z kohoutku a vyhýbejte se i ledu v nápojích. Všímejte si, zda zakoupené potraviny a nápoje nemají poškozený obal.

Zapůjčení auta

Auto si můžete zařídit buď až v místě pobytu nebo online před odjezdem na dovolenou na webu http//autopůjčovna.invia.cz/ Díky online rezervaci auta Invia.cz získáte nejen výhodnější ceny a podmínky pojištění než jaké vám nabídnou místní autopůjčovny, ale také jistotu, že auto bude k dispozici. Autopůjčovny na místě již nemají tak velkou kapacitu aut, jak bylo před pandemii. Auto si můžete půjčit přímo na letišti a vrátit zpět na letišti nebo si ho nechat v některých destinacích za poplatek přistavit k ubytování/hotelu.

Pro zapůjčení auta budete potřebovat v mnoha zemích mezinárodní řidičský průkaz a kreditní kartu (ne debetní), karta musí být na jméno řidiče. Při zapůjčení aut si z většiny autopůjčovny stáhnout depozit (výše se liší dle typu auta, země, autopůjčovny) Proto mějte na kreditní kartě dostatek finančních prostředků.

Pokud bude více řidičů, je tuto skutečnost nahlásit autopůjčovně (buď je zdarma nebo za poplatek)

Ve většině zemí je nutné dětská sedačka (za poplatek). Další doplňkové služby jako jsou: navigace, vrácení auta v jiném městě, přistavení k hotelu, vyzvednutí od hotelu (nelze všude) jsou za poplatek.

Před převzetím auta si zkontrolujte s pracovníkem autopůjčovny stav vozidla a nahlaste případné vady. Automobil je většinou potřeba vrátit se stejným obsahem nádrže jako při zapůjčení. Ověřte si, jaké pojištění je zahrnuto – havarijní apod. Informujte se také na výši spoluúčasti.

Na co nezapomenout při odjezdu z hotelu:

 • včas se informovat o check outu a čase a místě transferu z hotelu na letiště
 • vyzvednout si všechny osobní dokumenty na recepci (OP, cestovní pas)
 • vyprázdnit hotelový/pokojový trezor
 • vyrovnat účty za konzumaci nápojů, parkovné atd.
 • nechat si vrátit kauce (např. za ručníky)
 • vrátit klíče, kartu od pokoje, náramky

Tyto informace jsou účinné od 1. září 2022 a nahrazují předchozí Informace před nákupem ze dne 1. července 2022. V případě jakéhokoli rozporu s Obchodními podmínkami, má vždy přednost znění Obchodních podmínek.