Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE

AXA ASSISTANCE

Nabízíme vám jistotu, že se o vás postaráme na vaší dovolené.

Cestovní pojištění může zamezit zbytečným výdajům a pomoci při nenadálých
komplikacích na cestách.

 • zvýhodněná sazba pojistného pro děti do 15 let
 • unikátní komplexní pojištění s nejvyšším krytím léčebných výloh
 • celosvětová síť smluvních zdravotnických zařízení
 • česky hovořící asistenční služba k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • jednoduché sjednání během několika minut
 • automaticky pojištěná rizika spojená s rekreačním provozováním běžných sportů
 • připojištění extrémních sportovních aktivit (např. alpinismus, horolezectví, jachting, rafting, potápění)
 • pojištění slunečního svitu v ceně pojištění

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE obsahuje

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění zavazadel
 • pojištění předčasného návratu
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • pojištění zpoždění letu
 • pojištění nevyužité dovolené
 • pojištění právní asistence
 • pojištění domácích asistenčních služeb
 • pojištění storna cesty
 • pojištění slunečního svitu

Více informací najdete také na oficiální webové stránce: www.axa-assistance.cz

Formuláře k oznámení škodné události

Odpovědi na časté otázky

  • Co bývá častou chybou při sjednávání cestovního pojištění? Na co by měli lidé dbát? Je to například výše plnění?
   Největší chybou při sjednání pojištění je neseznámit zástupce pojišťovny pravdivě s tím, jaké činnosti budeme v rámci cesty provozovat.

   V případě, že budeme provozovat rizikový sport a pojištění bude sjednáno pouze na běžné sporty a dojde k úrazu, má pojišťovna právo nevyplatit pojistné plnění nebo jej snížit.

  • Proč je dobré mít na dovolené sjednané pojištění odpovědnosti za škodu?
   Pojištění odpovědnosti je zahrnuto v cestovním pojištění AXA ASSISTANCE automaticky.

   Pojištění pomůže vždy, když někde způsobíme škodu na zdraví – ty bývají hodně drahé, neboť se z něj platí náklady na léčení poškozeného, nebo na věci – což jsou například škody na vybavení ubytovacího zařízení.

  • Co zahrnuje pojištění zavazadel?
   Pojištění cestovních zavazadel je obsaženo v cestovním pojištění. Zahrnuje například škody na zavazadlech svěřených přepravci nebo odcizení věci stržením z ramene. Dle VPP zahrnuje škody na pojištěné věci svěřené dopravci při přepravě i odcizení cenností krádeží, pokud je měl pojištěný na sobě nebo při sobě.

  • Jak vypadá situace u pojištění rizikových sportů? Co mezi ně například spadá, aniž by to muselo lidi napadnout?
   Společně s rozšiřujícím se okruhem různých rekreačních aktivit a rovněž s rostoucí nabídkou zajištění těchto činností roste také zájem o pojištění.

   Proto je důležité při sjednání pojištění říci, co budeme provozovat během cesty. Nemusí nás napadnout, že rizikovými činnostmi jsou např. jízda na skútru, minikáry, motokáry, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů do míst s hloubkou 10 m, safari a další.

  • Domníváte se, že lidé příliš spoléhají na Evropský průkaz zdravotního pojištění? Kdy se to nemusí vyplatit?
   Naštěstí roste počet lidí, kteří se nespoléhají na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), ale chtějí být co nejlépe pojištěni. EHIC se rozhodně nemusí vyplatit zejména v případech, kdy je nutná repatriace pacienta – tyto případy EHICem kryty nejsou.

   Dále nejsou kryty různé spoluúčasti stanovené zákonem pro obyvatele dané země, nemluvě o tom, že pokud neovládáme jazyk dané země, bude pro nás řešení naší situace daleko komplikovanější bez zásahu asistenční služby, která by nám v případě sjednaného komerčního pojištění mohla poskytnout účinnou pomoc.

   Problémem rovněž může být i např. úraz na horách, kde nejsou zdravotnická zařízení financovaná státem a postižený se musí obrátit na soukromé zařízení, kde EHIC neplatí.

   • Co bývají nejčastější ošetření či zdravotní problémy v zahraničí (například v Chorvatsku) během léta?
    Co se týče banalit, nejčastějšími letními problémy jsou střevní potíže, spáleniny od slunce, bodnutí hmyzem nebo šlápnutí na mořského ježka.

    Bohužel se i v letní sezóně setkáváme stále častěji s těžkými úrazy např. při autonehodách.

   • Kolik by stálo ošetření např. zlomené nohy či žaludeční infekce bez pojištění a s ním?
    Záleží na závažnosti zdravotního problému. Žaludeční infekce kolem 3 000 CZK v oblasti středomoří, zlomenina nohy dle závažnosti a místa pobytu od 20 000 CZK, ale nejsou výjimkou případy nákladů kolem 100 000 CZK.

    V případě nutnosti repatriace klienta se náklady zvyšují o další desítky tisíc CZK.

   • Pokud má klient cestovní pojištění, bude ošetřen v soukromém zařízení, nebo ve státní nemocnici?
    Pokud má klient pouze Evropský zdravotní průkaz, bude ošetřen pouze ve státním zdravotnickém zařízení.

    Cestovní pojištění je akceptováno i v soukromých zdravotnických zařízeních. Nejlepší je kontaktovat asistenční službu, která v případě potřeby zdravotnickému zařízení poskytne garanci platby.

   • Jakou minimální hotovost by měl mít u sebe klient v případě úrazu?
    Doporučujeme vždy kontaktovat asistenční službu, která se vždy snaží najít pro klienta nejjednodušší řešení bez nutnosti platby na místě v hotovosti.

Asistenční služba AXA ASSISTANCE

Skupina AXA ASSISTANCE má pobočky ve více než 30 zemích světa, pracuje pro ni 6 tisíc zaměstnanců, vyřídí ročně více než 9 milionů asistenčních případů.

Při poskytování služeb se zaměřuje zejména na operativnost, jednoduchost a komfort klienta.

Klient AXA ASSISTANCE dostává pojistné plnění zpravidla ve formě služeb při zavolání na asistenční linku. Pracovníci asistenční služby jsou k dispozici 24 hod. denně. Důraz je kladen na efektivitu řešení i na individuální a vstřícný přístup ke každému zákazníkovi.

Díky mezinárodní síti poboček a operačních středisek nabízí AXA ASSISTANCE pomoc v jakémkoli místě na světě.

Centrála asistenčních služeb

Kontaktní telefonní číslo: +420 272 101 080

Asistenční služby

   • operátoři Vám pomohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
   • garance a zajištění úhrady nákladů na léčebné výlohy v zahraničí
   • odborné poradenství, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění, a na které zdravotnické zařízení se obrátit
   • zajištění hospitalizace
   • kontrola průběhu léčby, konzultace s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků
   • tlumočení v případě potřeby
   • telefonický kontakt po celou dobu hospitalizace s česky mluvícím operátorem
   • zajištění potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu
   • zprostředkování informací pro Vaše nejbližší
   • v případě potřeby zajištění transportu do ČR

Kompletní znění pojistných podmínek – příloha Všeobecné pojistné podmínky AXA

Informační dokument o pojistném produktu: Cestovní pojištění – příloha IPID CZ Invia.cz

AXA ASSISTANCE
Hvězdova 1689/2a
140 62 PRAHA 4
Česká republika
www.axa-assistance.cz

Rozsahy cestovního pojištění

PLV
Pojištění léčebných výloh - celkový limit 500 000 000 Kč
- ambulantní ošetření reálné náklady do celkového limitu PLV
- hospitalizace reálné náklady do celkového limitu PLV
- repatriace a transporty reálné náklady do celkového limitu PLV
- akutní ošetření zubů 12 000 Kč
- doprava doprovázející osoby reálné náklady do clekového limitu PLV
- ubytování doprovázející osoby 150 € / noc; max. 10 nocí
- doprava příbuzného na návštěvu reálné náklady do celkového limitu PLV
- ubytování příbuzného na návštěvu 150 € / noc; max. 10 nocí
- pojištění léčebných výloh souvisejících s terorismem 3 000 000 Kč
- repatriace související s terorismem

3 000 000 Kč

ÚP                   Úrazové pojištění    
Smrt úrazem 200 000 Kč  
Trvalé následky úrazu 400 000 Kč  
ODP Pojištění odpovědnosti za škodu limit na jednu pojistnou událost limit na všechny pojistné události
Odpovědnost za škodu - zdraví 3 000 000 Kč 15 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu - majetek 1 500 000 Kč 8 000 000 Kč
Odpovědnost za následné škody 100 000 Kč 500 000 Kč
Spoluúčast 5 000 Kč/pojistná událost 5 000 Kč/pojistná událost
ZAV Pojištění zavazadel - celkový limit 20 000 Kč
Pojištění zavazadel - limit na věc 10 000 Kč
Pojištění cenností - celkový limit 10 000 Kč
Pojištění cenností - limit na věc 5 000 Kč
Pojištění škod na zavazadlech způsobených vloupáním
do vozidla - celkový limit
10 000 Kč
Pojištění škod na zavazadlech způsobených vloupáním
do vozidla - limit na věc
5 000 Kč
PZZ Pojištění zpoždění zavazadel 5 000 Kč
PZL Pojištění zpoždění letu 200 Kč za každou hodinu; max. 5 000 Kč
PPN Pojištění předčasného návratu reálné náklady
PND Pojištění nevyužité dovolené 700 Kč za každý den; max. 5 000 Kč
PPA Pojištění právní asistence 20 000 Kč
Složení kauce 200 000 Kč
PDAS Pojištění domácích asistenčních služeb (PDAS)
- celkový limit     
10 000 Kč
- příjezd technické služby na místo havárie reálné náklady do celkového limitu PDAS
- práce k odstranění příčiny havárie reálné náklady do celkového limitu PDAS
PAS Turistické informace ano
Lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
Ztráta dokladů 4 000 Kč
PSC Pojištění storna cesty-celkový limit limit je uveden na dokladu o sjednání pojištění
Spoluúčast 20 %

Připojištění

RS Rizikové sporty limit pojistného plnění
Rozšíření rozsahu krytí pro PLV + ODP do limitu PLV nebo ODP
PS PSC Připojištění spoluúčasti k pojištění storna cesty limit pojistného plnění
Limit pojistného plnění, v případě storno cesty v důsledku
příčin uvedených ve VPPSC ČÁSTI I čl. 2 odst. 2
do výše aplikované spoluúčasti (20%)