Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Cesta divokým Ladákhom

Hodnocení: 2/5

Indie

Více o hotelu

Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Cesta divokým Ladákhom

1. deň

ODLET Z PRAHY (VIEDNE): Odbavenie 2 hodiny pred odletom a od let do Dillí.

2. deň

DILLÍ – LEH: Prílet do Dillí v nočných hodinách, transfer do hotela, ubytovanie. Dopoludnia transfer na letisko, odlet do Lehu, transfer do hotela, ubytovanie. Voľno k aklimatizácii, nocľah v Lehu (3.550 m nm).

3. deň

LEH: Raňajky. Prehliadka pevnosti, pripomínajúce tibetskú Potála, kláštorov Sankar a Namgyal Tsemo s úchvatným výhľadom na mesto, a moderné japonské stúpy Shanti. Zastávka na miestnom trhovisku. Nocľah v Lehu.

4. deň

LEH – ÚDOLIE NUBRA: Raňajky. Odchod po najvyššie položenej ceste sveta cez priesmyk Khardung La (5.602 m nm) do údolia Nubra. Prehliadka dedín Hundur a Deskit, piesočných dún v okolí, ktoré s ťavami dvojhrbými vytvárajú saharskú atmosféru a diskitského kláštora. Zastávka pri horúcich prameňov v Panamiku. Nocľah v údolí Nubra (3100 m n.m).

5. deň

NUBRA – LEH – BASGO – LIKIR - ALCHI: Raňajky. Odchod späť do Lehu a pokračovanie do Alchi. Zastávka v kláštorných areáloch v Basgu a Likiru. V Alchi prehliadka kláštora so zaujímavými nástennými maľbami v kašmírovom štýle, nocľah v Alchi (3.400 m nm).

6. deň

ALCHI – DHA – SANJAK – KARGIL : Raňajky. Odchod pozdĺž rieky Indus do DHA Hanu, scénické dediny, ktorej obyvatelia sú zrejme potomkami vojakov Alexandra Macedónskeho. Pokračovanie cez priesmyky Kanji La (5.255 m nm) a Fotu La (4174 m nm) do islamského Kargil, nocľah v Kargil (2.750 m nm).

7. deň

KARGIL – PADUM: Raňajky. Skorý ranný odchod scénickým údolím Suru do Zanskaru. Cestou výhľady na vysokohorské ľadovce Darung Drung a Parkachik na svahoch dominantných sedemitisícoviek Kun a Nun. Prejazd sedlom Pens La (4.450 m nm) Nocľah v Padumu (3.505 m nm).

8. deň

KARSHA – STONGDEY – SANI: Raňajky. Návšteva kláštorov vo folklórnych osadách Karshi, Stongdey a Sani v nadzemskej krásnej zanskarskej horskej krajine. Návrat do Padumu, nocľah.

9. deň

PADUM – KARGIL: Raňajky. Odchod do Kargil, cestou návšteva vyhláseného kláštora v Lama - Uru a skalného reliéfu Budhu v Mulbekhu. Nocľah v Kargil.

10. deň

KARGIL – LEH: Raňajky. Návrat do Lehu so zastávkou v rizongskej gompe, nocľah v Lehu.

11. deň

LEH – SARCHU: Raňajky. Odchod proti prúdu rieky Indus do Upshi a ďalej vysokohorskou krajinou cez priesmyky Taglang La (5.328 m nm) a Lachlung La (5.060 m nm) do Sarchu. Nocľah v Sarchu.

12. deň

SARCHU – MANALI: Raňajky. Prejazd himalájskou krajinou údolia Lahaul a priesmyky Baralacha La (4.883 m nm) a Rohtang La (3.978 m nm) do Manali v údolí Kull. Nocľah.

13. deň

CHANDIGARH – DILLÍ: Raňajky. Skorý odchod z Manali do Chandigarh, pokračovanie expresom Shatabdi do Dillí. Transfer zo stanice do hotela, ubytovanie.

14. deň

ODLET Z DILLÍ: Raňajky. Voľno, možnosť fakultatívnych výletov. Večer odchod na letisko, odlet do Prahy.

15. deň

PRÍLET DO PRAHY (VIEDNE):

Cena zahrňuje:

leteckú dopravu Praha - Dillí - Leh a Dillí - Praha s medzipristátiami - (možnosť odletu z Viedne na vyžiadanie, možný príplatok), 12 x nocľah s raňajkami, transfery a program podľa itinerára, sprievodcu ESO travel (min. 16 osôb) a miestneho sprievodcu

Cena nezahrňuje:

letiskové taxy 349, - EUR, indické vízum, cestovné poistenie ECP PLUS (ponuku poistenia radi pošleme podľa aktuálnej ceny zájazdu)

Vyberte si termín