Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/svycarsko/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Jezera A Města Severní Itálie A Švýcarské Alpy

Hodnocení: 0/5

Švýcarsko

Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Jezera A Města Severní Itálie A Švýcarské Alpy

Popis

Den 1
Brzy ráno odjezd z ČR. Průjezd krásnou krajinou Solnohradska, Tyrol a Engadinu, zastávka ve slavném SVATÉM MOŘICI - prohlídka a volný čas. Přes PRŮSMYK MALOJA přejezd na ubytování, nocleh.
Den 2
Po snídani cesta po celém západním pobřeží jezera LAGO DI COMO, krátká zastávka u Villy Olmo na okraji COMA, přejezd do italské části ŠVÝCARSKA, zastávka na Mysu sv. Martina na Luganském jezeře, prohlídka dvou věhlasných klimatických lázní LUGANA (fresky Bernardina Luiniho, katedrála, Villa Ciani, jezerní promenáda...) a LOCARNA. Ubytování v Itálii.
Den 3
Po snídani odjezd k jezeru LAGO MAGGIORE, prohlídka malebné STRESY na břehu jezera, fakultativně výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY: Isola Bella s barokním zámkem a slavnou terasovitou zahradou. Možnost koupání v jezeře. Navečer projížďka podél břehů jezera do starobylé ARONY, fakultativně výstup do sochy San Carlo s vyhlídkou. Večer ubytování v oblasti MILÁNA.
Den 4
Po snídani prohlídka MILÁNA - procházka centrem kolem opery La Scala, prohlídka světoznámého dómu, možnost fakultativního vstupu do obrazárny v Castello, kde je mj. umístěna jedna z pozdních piet Michelangelových. Odpoledne přejezd Gardskému jezeru (LAGO DI GARDA), prohlídka SIRMIONE, jednoho z nejkrásnějších středověkých městeček na jezeře, průjezd po břehu jezera přes rekreační střediska s horským panoramatem. Večer ubytování u VERONY.
Den 5
Po snídani podrobná prohlídka VERONY a jejích římských památek - aréna, římské hradky, hrad, hrobky rodu Scaligerů, katedárla. Poté procházka po VICENZE hlavní ulice Corso Andrea Palladio prochází středem starého centa a je lemovaná renesančními paláci, Teatro Olimpico, nejstarší kryté divadlo v Evropě. Odpoledne příjezd do PADOVY - starobylé město nabízí velké množství památek a je také univerzitním centrem (od roku 1221) i poutním místem, kam lidé přicházejí uctít sv. Antonína Padovánského. Večer odjezd do ČR.
Den 6
Návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 4x ubytování se snídaní v hotelech ve dvoulůžkových pokojích, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Cena nezahrnuje:

Komplexní cestovní pojištění, vstupy a příplatek za jednolůžkový pokoj 3 200 Kč.

Vyberte si termín