Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Velký okruh Irskem a Severní Irsko

Hodnocení: 0/5

Velká Británie, Birmingham

Sdílet
Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Velký okruh Irskem a Severní Irsko

Popis

Irsko je nádherná země s bohatou a bouřlivou minulostí. Teprve na počátku 20.století získalo Irsko samostatnost, oddělilo se od svého silnějšího souseda od Velké Británie. Většina historických skvostů je zasazena v unikátní přírodní scenerii. Díky vysokému množství srážek zdejší vegetace opravdu připomíná zelený smaragd. Smaragdový ostrov je jedním z nejčastěji používaných příměrů pro tuto úžasnou zemi.

1. den

Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.

2. den

Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti Birminghamu/Manchesteru, ubytování v hotelu.

3. den

Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd trajektem do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění v Irsku pokračování v cestě do oblasti Killarney. Večer ubytování.

4. den

RING OF KERRY - okružní jízda se zastávkami v jedné z nejmalebnějších oblastí Irska, proslavené nádhernými přírodními scenériemi. Procházka uprostřed hor u GAP OF DUNLOE - půvabná rokle se třemi jezery. Výlet v oblasti KILLARNEYSKÝCH JEZER, vodopád TORC. Městečko KENMARE s domky v pastelových barvách.

5. den

Dopoledne BUNRATTY - typický irský hrad a skanzen a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá a drsná divočina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER - vyhlídka z útesů až 200 m vysokých, které patří k nejkrásnějším pobřežním úsekům Evropy. Při zpáteční cestě zastávka v romantickém městečku ADARE.

6. den

Prohlídka palírny tradiční irské whiskey - MIDLETON. Odpoledne BLARNEY CASTLE - snad nejznámější hrad Irska, ke kterému se váže řada pověr a zejména pak proslulý „kámen výřečnosti”. CORK - čilé přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee.

7. den

Přejezd na východ Irska. ROCK OF CASHEL - vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou hradu z 12. st., bývalého sídla keltských králů, který vévodí stejnojmennému městečku. Návštěva raně křesťanského kláštera GLENDALOUGH (založen v 6. st.) v překrásném údolí, jemuž se říká „údolí dvou jezer” či „Irské Delfy”.

8. den

Zastávka u zříceniny hradu DUNLUCE, který vévodí Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku - fotopauza u hradu, který byl předlohou pro hrad Cair Paravel z knižní série Letopisy Narnie od C. S. Lewise. OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy (UNESCO). Lehká turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast. Magická alej DARK HEDGES - zastávka u nekrásnější bukové aleje na světě, proslavené seriálem Hra o trůny. Prohlídka LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum.

9. den

CARRICKFERGUS - nejimpozantnější středověká pevnost Severního Irska. BELFAST , město pyšnící se viktoriánskými budovami. Muzeum TITANIKU, historické centrum vč. extravagantní budovy radnice. MONT STEWART HOUSE - okázalé sídlo rodu Londonderryů s nevídanými interiéry a zahradami. Přes jezero STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika.

10. den

Cesta ze Severního Irska. NEWGRANGE - zastávka v návštěvnickém centru. Přejezd do DUBLINU - hlavní a zároveň největší město Irské republiky, sídlo irských vládců. Prohlídka více jak 1000 let starého města. Trajekt do Anglie, noční přejezd.

11. den

Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka významných památek LONDÝNA. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd kanálu La Manche.

12. den

Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem, 8x nocleh dle času trajektu (1x hotel – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 7x v soukromí – dvoulůžkové pokoje), 7x polopenzi, trajekty do Británie a Irska, průvodce

Vyberte si termín

Popis

Birmingham je druhým největším městem Velké Británie. Má přibližně 2, 6 milionu obyvatel a je součástí aglomerace West Midlans v západní části Anglie. Hlavním zdrojem obživy obyvatel Birminghamu je průmysl. Vyrábí se tady automobily a součástky pro automobilový průmysl, elektronika, chemikálie, sklo, zbraně, šperky a potraviny. Navzdory velké kulturní a etnické rozmanitosti je Birmingham velmi klidným a bezpečným městem.

Významné středisko průmyslu a obchodu se z Birminghamu stalo především během průmyslové revoluce v 18. století. Město jako takové vzniklo na základech malé anglosaské farmářské vesnice. V nedávných letech prošel Birmingham rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí byly opravy a přestavby starých ulic i celých náměstí. Město tak získalo výraznou změnu své podoby i panující atmosféry.

Birmingham je rovněž důležitým dopravním uzlem, což je dáno výhodnou geografickou polohou. Město disponuje mezinárodním letištěm, s Londýnem Birmingham spojují dálkové autobusové spoje. Městská hromadná doprava je na velice dobré úrovni ? zajišťuje ji hustá síť příměstských vlaků, tramvají a autobusů.

Město Birmingham se považuje za velice univerzální a oproti velkoměstům jako je třeba Londýn má celou řadu výhod. Patří mezi ně poměrně nízké životní náklady a nevelká konkurence na trhu práce díky malému počtu přistěhovalců. Relativně malé město také nevyžaduje vynakládání velkých částek na přepravování z místa na místo.

Kromě toho, že Birmingham poskytuje příjemné životní podmínky, může nabídnout také celou řadu architektonických a kulturních atrakcí a památek. Jednou z dominant města je nákupní centrum Bull Ring. To je u nás známé především díky obchodnímu domu Selfridges, jehož podobu navrhoval český architekt Jan Kaplický.

Birmingham je sídlem tří univerzit - University of Birmingham, Aston University a University of Central England. Na své si přijdou nejen lidé s touhou po vzdělání, ale také milovníci sportu ? město má hned několik kvalitních fotbalových klubů, například Birmingham City a Aston Villa.

Jedinečnou atrakcí Birminghamu je největší vnitrozemské akvárium na území Velké Británie National Sea Life Center. Dále najdete v Birminghamu 5 multikin, mnoho hudebních klubů, veřejných knihoven a internetových kaváren. Prohlédnout si můžete také zdejší upravené anglické parky, botanickou zahradu a expozice místních muzeí.