Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Orkneje a Ostrov Skye

Hodnocení: 3/5

Velká Británie

Sdílet
Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Orkneje a Ostrov Skye

Edinburgh ǀ Blair Castle ǀ Dunrobin ǀ Orkneje ǀ Skara Brae ǀ Ring of Brodgar ǀ Stennes ǀ Kirkwall ǀ Stromnes ǀ Drumnadrochit ǀ Loch Ness ǀ Urquhart ǀ Fort Augustus ǀ Skye ǀ Dunvegan ǀ Portree ǀ Eilean Donnan Castle ǀ Oban ǀ Loch Lomond ǀ Glasgow ǀ Falkirk ǀ Linlithgow Palace ǀ Edinburg

Abstract

Edinburgh ǀ Blair Castle ǀ Dunrobin ǀ Orkneje ǀ Skara Brae ǀ Ring of Brodgar ǀ Stennes ǀ Kirkwall ǀ Stromnes ǀ Drumnadrochit ǀ Loch Ness ǀ Urquhart ǀ Fort Augustus ǀ Skye ǀ Dunvegan ǀ Portree ǀ Eilean Donnan Castle ǀ Oban ǀ Loch Lomond ǀ Glasgow ǀ Falkirk ǀ Linlithgow Palace ǀ Edinburg

Program zájezdu

1. den Odlet z Prahy do Edinburghu, při dobrých časových možnostech návštěva Edinburghu, prohlídka skotské metropole s jedinečnými středověkými a gregoriánskými čtvrtěmi. Staré město s dominantou středověkého hradu a neoklasicistní Nové město, Královská míle, Holyrood Palace, odjezd na ubytování do oblasti Perthu, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme na prohlídku nádherného zámku do Blair Castle s překrásným okolím, odkud budeme pokračovat do jedné z četných skotských palíren whisky, kde originální whisky můžeme nejen ochutnat, ale i zakoupit. Následuje jízda typickou skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zídkami do Thursa. Při dobrých časových možnostech zastávka u hradu Dunrobin, který je po architektonické stránce jedním z nejzajímavějších hradů Skotska. Ubytování v okolí, nocleh.
3. den: Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme k trajektu na Orkneje, skupinu 17 ostrovů a desítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už v prehistorii. Po 90 minutové plavbě připlujeme do nejvýznamnějšího přístavu na ostrovech Stromness. Na ostrovech si prohlédneme několik lokalit UNESCO, mj. neolitické sídliště Skara Brae, Ring of Brodgar – sluneční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů a ohromující menhiry u vesnice Stenness. Krátce zastavíme i v Kirkwallu, hlavním městě ostrovů s normanskou katedrálou. Návrat do místa ubytování, nocleh. V případě špatného počasí či změny plavebního řádu trajektů si vyhrazujeme právo s ohledem na tyto skutečnosti program tohoto dne upravit.
4. den: Po snídani se vracíme podél romantického pobřeží k Inverness do Drumnadrochitu, kde krátce zastavíme. Dalším jezerem je dodnes tajemné Loch Ness. Prohlídka hradu Urquhart s nejtypičtějším výhledem na jezero. Pokračujeme k pěti zdymadlům na Kaledonském průplavu, vždy plném motorových člunů i plachetnic. Fort Augustus- zastávka v městečku s opatstvím na břehu jezera, možnost projížďky po jezeře, volno, odjezd na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov Skye s nezapomenutelným přírodními scenériemi, hrad Dunvegan, přejezd do hlavního města Portree – prohlídka, volno, návrat na pevninu, s krátkou zastávkou u nejpůsobivějšího skotského hradu Eilean Donan Castle, odjezd na ubytování.
6. den: Nádhernou krajinou podél Loch Linnhe dojedeme do romantického přístavního města Oban, při dobrých časových možnostech návštěva destillerie. Panoramatickou silnicí přes Brander Pass a kolem největšího skotského jezera Loch Lomond dojedeme do Glasgow. Ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani krátká prohlídka Glasgow, města s katedrálou sv.Munga, která je nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku. Dále navštívíme malebné náměstí plné soch slavných osobností, kterému vévodí monumentální radnice. Pokračujeme k návštěvě hradu Stirling, který je nádhernou ukázkou renesančního umění ve Skotsku. Tento den zakončíme v Edinburghu. Ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani dle časových možností dokončení programu z prvního dne v Edinburghu, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Informace

K rezervaci nutno dodat datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu od-do od každého účastníka. Upozorňujeme, do Velké Británie lze cestovat pouze na cestovní pas.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 10.390,- Kč
• příplatek za 7 večeří 6.090,- Kč
• příplatek za 2. řadu v autobuse 299,- Kč
• příplatek za 3.-5. řadu v autobuse 249,- Kč
Informace:
• změna programu vyhrazena
• ve Skotsku je běžné dávat řidiči spropitné
Cena nezahrnuje:
• vstupy do objektů cca 100-200 GBP
• případnou přepravu MHD
Upozornění:
Výklad k navštíveným místům může podat průvodce pouze v autokaru a v přiměřené míře mimo autokar. Prohlídky jednotlivých pamětihodností probíhají individuálně, bez přímého průvodcovského výkladu.

Cena zahrnuje

• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků Praha - Edinburgh - Praha (možno také s přestupem)
• 7 noclehů v hotelech *** se snídaní
• trajekty uvedené v programu
• 2 návštěvy destilérie (vstup)
• autokarovou dopravu dle programu
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Tipy pro správnou volbu

- v ceně 2 návštěvy destilerie
- poznání jedinečné atmosféry Skotska

Vybavení hotelu

  • Lokální speciality
  • Výlet lodí v ceně

Vyberte si termín