Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Velký okruh Anglií a Skotskem s návštěvou Orknejí

Hodnocení: 3/5

Velká Británie

Sdílet
Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Velký okruh Anglií a Skotskem s návštěvou Orknejí

Londýn | Nottingham | York | Jedburgh | Dryburgh | Edinburgh | Blair Castle | Thurso | Orkneje | Drumnadrochit | Urquhart | Loch Lomond | Glasgow | Stratford upon Avon | Oxford

Abstract

Londýn | Nottingham | York | Jedburgh | Dryburgh | Edinburgh | Blair Castle | Thurso | Orkneje | Drumnadrochit | Urquhart | Loch Lomond | Glasgow | Stratford upon Avon | Oxford

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Londýna. Odjezd do do místa ubytování v okolí Coventry či Nottinghamu, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Nottinghamu, jehož symbolem je lidový hrdina Robin Hood, kdysi domovem v proslulém lese Sherwood. Procházka zbytkem původního lesa k dubu Major Oak (stáří 1 150 let) a možnost návštěva výstavy o Robinu Hoodovi. Pokračujeme do Yorku v severní Anglii, jehož dějiny jsou bez nadsázky dějinami země. Zde navštívíme velkolepou gotickou katedrálu a poté odjedeme do místa ubytování, nocleh.
3. den: Dnes nás po snídani čeká návštěva Jedburghu, rázovitého městečka s typickou skotskou architekturou, s impozantními zříceninami Jedburgh Abbey. V krátkém volnu lze dojít i k domku, kde pobývala Marie Stuartovna. Pokračujeme do opatství Dryburgh Abbey, jehož romantické ruiny jsou místem posledního odpočinku Waltera Scotta. Následuje prohlídka Edinburghu, kde se zastavíme na hradě a projdeme městem po Královské míli, na níž se nachází katedrála St. Giles a na jejím konci skotská rezidence britské královny, palác Holyroode. Odjezd do místa ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme na prohlídku nádherného zámku Blair Castle s překrásným okolím, odkud budeme pokračovat do jedné z četných skotských palíren whisky, kde originální whisky můžeme nejen ochutnat, ale i zakoupit. Následuje jízda typickou skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zídkami do Thursa. Při dobrých časových možnostech zastávka u hradu Dunrobin, který je po architektonické stránce jedním z nejzajímavějších hradů Skotska. Ubytování v okolí, nocleh.
5. den: Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme k trajektu na Orkneje, skupinu 17 ostrovů a desítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už v prehistorii. Po 45 minutové plavbě si na ostrovech prohlédneme několik lokalit UNESCO, mj. neolitické sídliště Skara Brae, Ring of Brodgar - sluneční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů a ohromující menhiry u vesnice Stennes. Krátce zastavíme i v Kirkwalu, hlavním městě ostrovů s normanskou katedrálou, Stromnes - nejvýznamnější přístav s Italskou kaplí, postavenou válečnými zajatci za II.světové války. Návrat do místa ubytování, nocleh. V případě špatného počasí či změny plavebního řádu trajektů si Čedok vyhrazuje právo s ohledem na tyto skutečnosti program tohoto dne upravit.
6. den: Po snídani se vracíme podél romantického pobřeží k Inverness do Drumnadrochitu, kde krátce zastavíme. Dalším jezerem je dodnes tajemné Loch Ness. Prohlídka hradu Urquhart s nejtypičtějším výhledem na jezero. Pokračujeme k pěti zdymadlům na Kaledonském průplavu, vždy plném motorových člunů i plachetnic. K zamyšlení je zastávka u pomníku britských Commandos pod nejvyšší horou Británie, Ben Nevis (1343 m n.m.). Kolem největšího skotského jezera Loch Lommond dojedeme do místa ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani krátká prohlídka Glasgow, historického města s katedrálou sv. Munga, nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku a náměstí sv. Jiří se sochami významných osobností skotských dějin. Dále projedeme přírodní rezervací Lake District s deseti nádhernými jezery ledovcového původu, s krátkou vycházkou u jezer Derwentwater a vesničky Bownes. Odjezd do místa ubytování, nocleh.
8. den: Dnes po snídani zamíříme do rodiště Williama Shakespeara, Stratfordu upon Avon. Procházka po půvabném městečku s hrázděnou architekturou, možnost návštěvy spisovatelova rodného domku (vstupné není v ceně zajezdu). Pokračujeme k prohlídce Oxfordu, významného univerzitního města s jeho typickou atmosférou a řadou malebných motivů, následuje individuální prohlídka. Doporučujeme návštěvu některé ze zdejších slavných kolejí, například v Christ Church College je starobylá katedrála a slavná jídelna, která inspirovala tvůrce filmové verze Harryho Pottera. Odjezd do oblasti Londýna, kde je dnes ubytování, nocleh.
9. den: Po snídani dle časových možností individuální prohlídka Londýna, kde lze navštívit Tower s korunovačními klenoty, projít se po Tower Bridge, prohlédnout si bitevník Belfast, obdivovat moderní architekturu nábřeží či se vypravit do zrekonstruovaných doků. Určitě je třeba vidět Westminsterské opatství, královský palác, legendární Downing Street, Hyde park a pomník admirála Nelsona na Trafalgarském náměstí. V dopoledních hodinách odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Informace

K rezervaci nutno dodat datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu od-do od každého účastníka. Upozorňujeme, do Velké Británie lze cestovat pouze na cestovní pas.
Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 10.390,- Kč
• příplatek za 8 večeří 6.990,- Kč
• příplatek za 2. řadu v autobuse 299,- Kč
• příplatek za 3.-5. řadu v autobuse 249,- Kč
Informace:
Ve Skotsku je běžné dávat řidiči spropitné.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Cena nezahrnuje:
• vstupy do objektů cca 80-100 GBP
• jízdné MHD
Upozornění:
Výklad k navštíveným místům může podat průvodce pouze v autokaru a v přiměřené míře mimo autokar. Prohlídky jednotlivých pamětihodností probíhají individuálně, bez přímého průvodcovského výkladu.

Cena zahrnuje

• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků Praha - Londýn - Praha
• 8 noclehů se snídaní v hotelech*** dle programu
• autokarovou dopravu v místě (mimo Londýna) vč. transferu z/na letiště
návštěvu destilérie (vstup)
• služby průvodce
• trajekty uvedené v programu
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Tipy pro správnou volbu

• unikátní poznání Velké Británie včetně drsného skotského severu
• snídaně v ceně

Vybavení hotelu

  • Lokální speciality
  • Platinum
  • Výlet lodí v ceně

Vyberte si termín