Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/cestovani/covid_19.html
Zájezd do

Londýn a okolí

Hodnocení: 0/5

Velká Británie

Sdílet

Více o hotelu

Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Londýn a okolí

Popis

Zájezd je uskutečněn společně se skupinou školního kolektivu, program zájezdu bude pečlivě dodržen. Jedná se o doplnění několika volných míst. Klienti CK dostávají místa v přední a střední části autobusu.
U tohoto zájezdu s námi poznáte četné pamětihodnosti metropole Londýn.
Podíváme se také k megalitické památce Stonehenge, či do univerzitního města Oxford.

1. den

Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Přejezd do Francie.

2. den

V ranních hodinách Eurotunnelem nebo trajektem přes kanál La Manche do Anglie. Příjezd do Londýna - pěší okruh za pamětihodnostmi, návštěva katedrály sv. Pavla s případným výstupem do věže s výhledem na Londýn , kolem Monumentu k pevnosti Tower a k mostu Tower Bridge. Odjezd na ubytování do britských rodin.

3. den

Po snídani odjezd do Stratfordu - prohlídka jednoho z nejznámějších turistických středisek Anglie, rodiště W. Shakespeara. Přejezd do městečka Warwick - jeden z nejkrásnějších středověkých hradů v Anglii. Přejezd do Oxfordu - univerzitní město s řadou historických domů, parků a univerzitních budov. Návrat na ubytování do britských rodin.

4. den

Po snídani odjezd do města Salisbury - prohlídka malebného centra, návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v celé Anglii. Zastávka ve Stonehenge - nejznámější prehistorické kultovní místo v Anglii. Přejezd k Westbury - jeden z největších křídových koní v Anglii. Návštěva města Bath - nejznámější anglické lázně. Návrat na ubytování do britských rodin.

5. den

Po snídani odjezd do Londýna k dokončení prohlídky pamětihodností - Big Ben s parlamentem, London Eye, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Downing Street, Horse Guards, náměstí Leicester Square, Piccadilly Circus a další. Večer odjezd k Eurotunnelu nebo na trajekt.

6. den

Průjezd Francií, Belgií a SRN. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

průvodce, dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche, 3x ubytování v britských rodinách (dvoulůžkové pokoje), 3x polopenzi, pojištění léčebných výloh a storna, V těchto termínech se jedná o doplnění školních kolektivů. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci. Program zájezdu je pečlivě dodržován. Doplnění účastníci dostávají místa v přední a střední části autobusu.

Cena nezahrnuje:

vstupy - doporučujeme výměnu cca 150 GBP / os.

Vyberte si termín