Albánie Albánie

 • Cestovní doklady

  Pro cestu do Albánie potřebuje občan ČR platný cestovní, diplomatický či služební pas nebo občanský průkaz. Doklad musí být platný minimálně 3 měsíce od vstupu do země.

  Při cestě motorovým vozidlem albánská pohraniční kontrola vyžaduje mezinárodně platné potvrzení o j eho pojištění (tzv. zelenou kartu) a malý technický průkaz.

  Doporučuje se mít s sebou také mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě služebním (resp. firemním) či zapůjčeným vozidlem je třeba při hraniční kontrole předložit plnou moc prokazující dispoziční právo k vozidlu. Plná moc by měla být notářsky ověřená, v angličtině, kromě údajů o vlastníkovi by měla obsahovat jméno a příjmení řidiče, číslo jeho cestovního dokladu a SPZ automobilu. Bez tohoto dokladu se řidiči vystavují riziku, že na území Albánie nebudou vpuštěni. Pro vstup do země není předepsáno povinné očkování, není tedy vyžadován ani očkovací průkaz.

 • Víza

  Pro občany České republiky (resp. držitele cestovních, diplomatických a služebních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR) je maximální doba bezvízového pobytu 90 dní během 180denního období. To se začíná počítat od prvního vstupu na území Albánie, kde není zavedena povinnost registrace pobytu cizinců.

  V případě pobytu nad 90 dnů musí občan podat žádost o dlouhodobé vízum na úřadovně cizinecké policie, a to minimálně 30 dní před koncem bezvízového pobytu. Občané ČR nejsou povinni uhradit při vstupu do Albánie vstupní poplatek. Doporučuje se však, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu tohoto státu, zda se podmínky pro pobyt nezměnily.

 • Celní a devizové předpisy

  Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1 000 000 ALL, tj. cca 7 150 EUR. Povinná směna valut není požadována.

  Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:

  • přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny, dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30 000 ALL, tj. cca 215 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;
  • 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;
  • 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80 %;
  • 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;
  • 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.

  Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15–18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.

  Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek. I malé množství tzv. měkkých drog může vést k zatčení a uvalení vazby. Zbraně lze dovážet pouze s příslušným povolením.

  Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze své vlastní zavazadlo.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albanie/cestovani/index.html)