Britské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy

Oficiální název: Britské Panenské ostrovy
Hlavní město: Road Town
Státní zřízení: britské závislé území
Náboženství: 86% představují protestanté (z toho metodisté 33%, anglikánská církev 17%, církev Boží 9%, adventisté sedmého dne 6%, baptisté 4%, svědci Jehovovi 2%), katolíci 10%, ostatní 2%, bez vyznání taktéž 2%
Úřední jazyk: angličtina
Časový posun: GMT - 4 h

Lokality na Britských Panenských ostrovech

O BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVECH


Čtyři desítky ostrovů severovýchodní části Panenských ostrovů, tedy součást Malých Antil v Karibském moři to jsou Britské Panenské ostrovy.
Z patnácti trvale osídlených je největším Tortola s rozlohou 54,4 km2, z dalších například Anegado (38,8 km2), Virgin Gorda (21,4 km2) a Jost van Dyke (9,1 km2).

Panenské ostrovy byly objeveny v roce 1493 Kryštofem Kolumbem, roku 1672 je pak obsadili Angličané. Západní část (dnes Americké Panenské ostrovy) získali v roce 1700 Dánové.
Od roku 1871 byla britská část spolu s dalšími ostrovy kolonií Britského království jako součást Závětrných ostrovů. Ostrovy jsou počínaje rokem 1956 formálně samostatnou kolonií v čele s guvernérem (jímž však byl do roku 1960 guvernér Závětrných ostrovů, poté přešla pravomoc na jmenovaného administrátora). Ústava z roku 1967 (se změnami o deset let později), poskytuje větší míru vnitřní autonomie.

Území ostrovů je jedním z tzv. daňových rájů.
90% obyvatel představují černoši, dále tvoří skladbu běloši a Asiaté.

Nejnovější recenze Britské Panenské ostrovy

Všechny recenze Britské Panenské ostrovy