Chile Chile

  • Zdraví

    Není třeba zvláštní očkování; předpokládá se provedená vakcinace proti tetanu a tuberkulóze; pro jistotu očkování proti hepatitídě B. Při cestě na Velikonoční ostrov je třeba očkování proti žluté zimnici.
    Tropické nemoci v Chile nejsou. Doporučuje se uzavřít cestovní pojištění včetně zdravotního na cesty do Latinské Ameriky z důvodu drahých zdravotnických služeb.
    Pitná voda není pro turisty z Evropy vhodná k přímému použití bez převaření.