Jordánsko - legendárne kráľovstvo a bájne mesto Petra

Jordánsko

Více o hotelu

Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Invia hodnocení

Nemáme žádná hodnocení 0,0 / 5
Invia

Jordánsko - legendárne kráľovstvo a bájne mesto Petra

Číslo termínu: SC253913

Súhrn zájazdu

Jordánsko - krajina malá rozlohou, ale s veľkým srdcom. Fascinujúce hory, jasné a farebné zároveň, legendárna a tajomná Petra, púštne zámky a nekonečná pohostinnosť miestnych obyvateľov. Jordánsko je krajina ako žiadna iná plná úžasných prekvapení a nezabudnuteľných zážitkov. Kúpanie v Najslanšom mori sveta, kde nie je možné sa utopiť je nezabudnuteľným zážitkom aj pre neplavcov:-)

Program zájazdu

1. deň Odlet z Viedne do Ammanu. Ubytovanie. Presun do centra Ammanu – prehliadka so sprievodcom, navštívime pamiatky rímskej osady Philadelphia - citadela, amfiteáter, rímska fontána Nympheum. Prezrieme si aj archeologické múzeum, Múzeum Jordánskeho folklóru a tradícií. Možnosť tradičnej Jordánskej večere – ochutnáme falafel, manfes, shorbat, adas či zarb. Zapijeme to typicky miestnym nápojom mätovo – citrónovým nápojom - limonana. Nechajte sa prekvapiť čo sa za týmito orientálnymi názvami skrýva. Nocľah 2. deň Raňajky, po raňajkách odchod do Madaby – mesto preslávené byzantskými pamiatkami – nazývané aj mesto mozaiky. Presun k hore Nebo – najuctievanejšie miesto Jordánska, kde skonal Mojžiš po ceste do zasľúbenej zeme. Pokocháme sa výhliadkou na údolie rieky Jordán a územie Izraela. Presun k Mŕtvemu Moru. Relax, kúpanie v Najslanšom mori sveta. More má tak vysokú hustotu, nie je možné sa utopiť. Ubytovanie . Nocľah 3. deň Raňajky, po raňajkách sa vyberieme do tiesňavy SIQ, objaviť takzvané kamenné mesto Petra. Chrámy, kláštory, hrobky, obytné domy, divadlo to všetko je vytesané z pieskovca hýriaceho rôznymi farbami. Je to unikátna pamiatka UNESCO, jeden z novodobých siedmych divov sveta - mesto Nabatejcov - jedna z najvýznamnejších pamiatok ľudstva. Ubytovanie v komfortne zariadenom beduínskom campe - nocľah v púšti - zážito na ktorý sa nezabúda. 4. deň Raňajky, po raňajkách navštívime púštnu rezerváciu Wádí rum – mesačné údolie – chránené UNESCOM. Uvidíme fascinujúcu púštnu krajinu, z ktorej vystupujú skalné veže, rokliny a tiesňavy. Navštívime tiesňavu s 2000 ročnými kresbami zvierat a ľudských postáv. Výlet džípom v púšti kde okrem iného uvidíte prameň Lawrenca z Arábie, možnosť vychutnať si pohľad na svet z ťavieho chrbta. Ubytovanie . Nocľah 5. deň Raňajky, po raňajkách, pobyt v Ammane, možnosť návštevy múzeí, nákupy, posedenie na tradičných dobrotách. V poludňajších hodinách odlet do Viedne

Informácie o zájazde

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do krajiny a návratu na Slovensko https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/jordansko-podmienky-vstupu-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Fdetail%2F-%2Fasset_publisher%2FIw1ppvnScIPx%2Fcontent%2Fjordanske-hasimovske-kralovstvo%3FdisplayMode%3D1 https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr Cena 1 osobu zahŕňa: - letecká doprava Viedeń - Amman - Viedeň s letiskovými poplatkami - batožina o rozmeroch 40 x 20 x 20 cm - 3 x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením WC a sprcha na izbe, 1 x v komfortne vybavenom Beduínskom campe 2 a 3 lôžkové izby - 4 x raňajky - služby kvalitného sprievodcu - poistenie insolventnosti CK - výlet do Petry V cene nie je zahrnuté: - doprava v Jordánsku cca 160 EUR / osoba - pobytová taxa - platba na mieste 5,- USD/os./noc - vstupy do pamiatok a víza do Jordánska - JORDAN PASS cca 90 EUR - miestny sprievodca a sprepitné Voliteľné / nepovinné príplatky - príplatok za jednolôžkovú izbu 35 €/os/noc - 1 x Beduínsky obed - 13 EUR - batožina o rozmeroch 55 x 40 x 20 cm - poplatok cca 44 EUR - výlet na Jeepoch v púšti - cca 50 EUR - komplexné cestovné poistenie - možnosť zabezpečiť v CK - 2,50 EUR ( KOMFORT ) 3,80 EUR ( EXTRA ) / osoba / deň (kompletné informácie nájdete nižšie) Termíny a odletové miesta: 06. 09. - 10. 09. 2022 - odlet Viedeň 11. 10. - 15. 10. 2022 - odlet Viedeň 13. 11. - 17. 11. 2022 - odlet Praha 15. 11. - 19. 11. 2022 - odlet Viedeň 04. 12. - 08. 12. 2022 - odlet Praha 06. 12. - 10. 12. 2022 - odlet Viedeň INFORMÁCIE KU KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU Ponúkame k dispozícii nasledovné poistné balíky: balík KOMFORT cena 2,50 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, STORNO poistenia, ale storno poistenie je so spoluúčasťou 15%, a je limitovaný vekom, tj. pre osoby do 70 rokov balík EXTRA cena 3,80 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, úplne všetko vrátane STORNO poistenia. Storno poistenie je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno postenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo v čase / súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradu prvej zálohy za zájazd. Ak by sa cestovné poistenie uzatvorilo v iný deň (neskorší) ako si klient kúpil zájazd, alebo platil prvú zálohu za zájazd, tak je storno poistenie so spoluúčasťou 15%. Cestovné poistenie kryje aj COVID udalosti! Cestujete do zahraničia a boli ste pred cestou COVID - pozitívny? Nachádzate sa v zahraničí a ste COVID – pozitívny? Poistenie storno poplatku, náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu platí aj v súvislosti s ochorením COVID-19 V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19 (A to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019, ostávajú nezmenené a naďalej platné!) Pripoistenie PANDEMIA Možnosť pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie, ktorou budú kryté náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do preventívnej karantény a náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení preventívnej karantény v zahraničí. Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie PANDÉMIA v návrhu poistnej zmluvy! Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace s pandémiou / epidémiou: Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény: - preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza) V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na základe doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia. Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné ubytovanie a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény hradí poisťovateľ len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí. Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí: - preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na základe doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia. Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na ekonomickú triedu. Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak). -Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte pred odjazdom do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká súvisiace s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistenia storno poplatku. Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia zdravotných podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť). Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja. Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT ( cena balíčka je 3,70 EUR / osoba / deň ) alebo EXTRA ( cena balíčka je 5,00 EUR / osoba / deň ) Krátkodobého cestovného poistenia. Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA: Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu Európa: 400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu)


Pořádající CK

ADRIA TRAVEL s.r.o. IČ: 50 108 638

Nenašli jste zájezd, který splňuje všechna vaše přání? Zavolejte mi na číslo +420 226 000 611 a připravím vám dovolenou na míru.

Alena, specialista prodeje zájezdů