Aktuální vstupní podmínky a podmínky pro návrat najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/cestovani/covid_19.html
Dejte nám ještě chvilku, prosím,
ověřujeme dostupnost a ceny.

Invia hodnocení

Nemáme žádná hodnocení 0,0 / 5
Invia

Vyberte si termín

To nejlepší ze Skotska

Číslo termínu: SC279207

Doprava autokarem - odjezdová místa (Trasa A)

Bez příplatku: Brno, Jihlava-Pávov, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov Příplatek 150 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov Příplatek 250 Kč: Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov Příplatek 300 Kč: Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové, Pardubice CK si vyhrazuje právo na určení nástupního místa podle počtu osob (bez příplatku min. 8 osob / příplatková místa min. 15 osob). V případě malého zájmu bude svoz proveden linkovými autokary nebo jinými spoji.

Povinné smluvní údaje

Cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí sjednaných služeb a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Služby cestovního ruchu dle této smlouvy se poskytují v jazyce místa pobytu země a registrace leteckého či autokarového dopravce, poskytují se jako skupinové služby, velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb a nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí. Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu je X (při autobusové dopravě) a Y (při letecké dopravě).

Informace

Na vyžádání je možná přistýlka do 12 let, a pokoj obsazen jednou osobou.

1. den

Odjezd, přes ČR, SRN, Belgii, Francii.

2. den

Časně ráno transfer přes kanál La Manche do Anglie. Navštívíme největší evropské město LONDÝN a hlavní město Velké Británie. Již celé tisíciletí představuje hlavní sídlo britských monarchů a vlády, ale také centrum obchodu. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií i kostelů. Prohlédneme si oblast Westminsteru, které lemují impozantní budovy – historická, vládní a církevní sídla. Uvidíte Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu, slavnou hodinovou věž Big Ben se 14 tunovým zvonem, která vévodí sídlu vlády. Také nejstarší a nejvýznamnější kostel v Londýně Westminsterské opatství. Je místem posledního odpočinku britských panovníků a zároveň dějištěm korunovací a královských svatebních obřadů. Nepochybně patří k nejkrásnějším budovám v Londýně Shlédnete vládní budovy ve Whitehallu a přes královský park St.James se dostaneme k Buckinghamském paláci – londýnské sídlo a zároveň úřad královny. Poté nás čeká srdce Londýna – Piccadily Circus, kterému se říká londýnské “Tmes Square”, rušná čtvrť překypující obchodními pasážemi a restauracemi se spoustou světelných reklam. Prohlídku zakončíme na nejznámějším náměstí města – Trafalgar, jehož dominatou je žulový sloup Nelsona. Nalézá se zde také monumentální vítězný oblouk Admirality Arch a krásné fontány se lvy. Poté oceníte osobní volno. Můžete se vydat do SOHO a Čínskou čtvrť, známou Oxford street, navštívit muzea např. Národní galerii, a jiné. Odjezd na nocleh.

3. den

Zastavíme se ve starobylém anglickém městě YORK, které si uchovalo tolik středověkých staveb, že jeho centrum působí jako živoucí muzeum, jehož křivolaké uličky lemují hrázděné domy. Pyšní se největší gotickou katedrálou v Anglii. Cesta kolem Sutton Banku (bílý kůň), přejezd do Skotska přes sedlo Carter Bar tvořící hranice Anglie a Skotska. Cestou shlédneme středověká opatství JEDBURGH a MELROSE ABBEY – jedno z nejkrásnějších a nejbohatších skotských opatství, kde je uloženo srdce krále Roberta I. Bruce. Nocleh.

4. den

Cesta ke skotským jezerům přes nejkrásnější skotské hory Grampian Mountains. Zastávka v Pitlochry, které leží v centrální části Highlands. Exkurze v palírně whisky, kde se dozvíte vše o výrobě tohoto známého alkoholu a prohlédnete si proces výroby. Nakonec ochutnávka a možnost výhodných nákupů. Kolem Blair Castle, hradu vévody z Athollu, přes Inverness, jež je centrem Highlands k nejznámějšímu skotskému jezeru LOCH NESS – je dlouhé 39 km, dosahuje maximální hloubky 305 m, dosahuje šířky 1,5 km. Jezero tvoří část Kaledonského kanálu, navrženého Thomasem Tellfordem v r. 1822. Zastávka u Nessie v Drumnadrochit, kde si vzpomenete na pověst o lochnesské příšeře, jež přetrvala staletí. Okouzlí vás Urquhart Castle – zřícenina kdysi mocné pevnosti ze 16.stol. tyčící se nad vodami Lochneského jezera. Pojedeme zajímavou krajinou kolem Fort William – dříve pevnost, dnes turistické středisko u jezera Loch Linnhe pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis 1. 344 m. Zastávka u zajímavých zdymadel na Kaledonském průplavu – NEPTUNOVY SCHODY. Přejezd do údolí soutěsky GLEN COA s nádhernými výhledy na hory a jezerní krajinu a kolem rozlehlého močálu Rannoch Moor. Nocleh.

5. den

Navštívíme významné historické město STIRLING, které se proslavilo se bitvou o most ve Stirlingu v roce 1297. Tehdy Skotové pod vedením Wiiliama Wallace porazili Angličany. Život Williama Wallace zobrazuje film “Statečné srdce” s Melem Gibsonem. Městu dominuje ohromující královský hrad Stewartovců, tyčící se vysoko na skále, odkud vévodil po staletí skotským dějinám. Náleží k nejskvostnějším ukázkám renesanční architektury ve Skotsku. Zaujme vás katedrála se starobylým hřbitovem i výhled na Wallacův památník. Milovníky technických vynálezů potěší FALKIRK WHEEL první a jediný lodní výtah na světě, který představuje hlavní bod oživení skotských průplavů, který zajišťuje plynulé spojení Glasgowa s Edinburghem. Jedná se o unikátní systém rotačních zdymadel. Poté se můžete těšit na EDINBURGH s jedinečnými středověkými a gregoriánskými čtvrtěmi, vyhaslou sopkou Arthur’s Seat a pahorkem Calton Hill na severu. Ve 13. století tady poprvé zasedal skotský parlament a o dvě století později za vlády krále Jakuba II. Stuarta, se poprvé stal skotským hlavním městem. V roce 1995 bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Edinburghu se kdysi říkalo Atény severu a věhlas si získal pěstováním umělecké tradice, jejíž součástí je každoroční edinburský festival, největší v Británii. Zdejší muzea a galerie vystavují poklady mnoha kultur. Uvidíte dominantu města – rozlehlý Edinburský hrad vypínající se na čedičovém jádru vyhaslé sopky. Ukrývá tzv. korunovační kámen – Stone of Destiny, památku na někdejší skotské krále a také národní pýchu Skotů – korunovační klenoty. Projdeme se po nejzajímavější a nejstarší ulicí ve městě – Royal Mile, kterou tvoří čtyři na sebe navazující starobylé ulice spojující palác Holyroodhouse a hrad. Je plná obchůdků a muzeí. Pro občerstvení můžete zajít do typických místních pubů, třeba na pintu piva nebo na skleničku skotské whisky. Shlédnete i dalšími zajímavá místa jako St Giles Cathedral, majestátní budovu Parliament House, či dům Johna Knoxe, jež je nejstarší budovou ve městě. Noční přesun do jižní Anglie.

6. den

Prohlédneme starobylé univerzitní město CAMBRIDGE, které patří mezi nejslavnější univerzitní města. Projdeme se historickým centrem s krásnou architekturou, kde se nalézá prestižní universita Universita of Cambridge, kterou tvoří 31 kolejí. Během prohlídky spatříte St.John’s College, která představuje nádhernou ukázku tudorovské a jakubovské architektury. Nejlepší pohled na Bridges of Sighs, který je kopií benátského mostu Vdechů z roku 1831, se vám naskytne z mostu Kitcthen Bridge. The Backs – tak se označuje travnatý pás táhnoucí se mezi “humny” velkých kolejí a břehem řeky Cam. Budete se zde kochat typickým pohledem na King’s College Chapel, pozdně středověké mistrovské dílo, které se stavělo 70 let. Okouzlí vás královská kolej King’s College, kterou založil Jindřich VI. v roce 1441, ale také Queens’College. St Mary’s Church je oficiálním kostelem univerzity. Poté nás čeká CANTERBURY – procházka půvabným historickým centrem středověkého města s hrázděnými domy, jehož největším pokladem je impozantní gotická katedrála. Město se stalo centrem křesťanské víry v Anglii. Pak transfer přes La Manche do Callais na nocleh.

7. den

Cesta zpět pře Belgii, SRN do ČR. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

4x ubytování v pohodlných hotelech typu IBIS a Travelodge pohodlné hotely *** - Velká Británie, Premiere Classe - Francie., dopravu moderním klimatizovaným autobusem, transfer přes La Manche, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH

Cena nezahrnuje:

vstupy a místní taxy, 2x kontinentální snídaně ve Skotsku 990Kč, rezervace míst v autokaru je možná za poplatek 200 Kč na osobu

Popis

Skotsko se nachází v severní části britského ostrova a je součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Skotsko se také rozkládá na více než 790 ostrovech, z nich nejznámější jsou Orkneje, Hebridy a Shetlandy.

Počasí je ve Skotsku, jako jinde na ostrovech, ovlivněno Golfských proudem. Jsou zde mírné a vlhké zimy ale chladnější léta.

Hlavním městem je Edinburgh s majestátně vyhlížejícím hradem na vrcholu hory, který se stal středověkou dominantou města, kde jsou ukryty skotské korunovační klenoty a "kámen osudu". Ve Skotsku však můžete najít i jiná obdivuhodná místa a krajiny, které byste neměli vynechat např. Aberdeen, Glamis Castle, Glasgow, kaple Rosslyn nebo legendární jezero Loch Ness.

Vydejte se na objevování Skotska, jeho nevyzpytatelná minulost a drsná přírodní krajina plná divokosti a horských údolí Vás určitě oslní.