Informace pro vytvoření exportu katalogu

Následující informace, dokumenty a nástroje slouží jednotlivým cestovním kancelářím jako návod k sestavení exportu dat v Invia formátu pro následný export na web Invia.cz.

Věnujte, prosím, pozornost především doporučení ohledně formy a formátu dat, které je uvedeno níže. K dispozici je vám také vzorový XML dokument pro rychlou orientaci a XSD schéma pro detailní popis struktury dat. Výsledný XML export doporučujeme otestovat pomocí Invia validátoru.


Nástroje a dokumenty


Doporučení ohledně formy a formátu dat

 • Komentáře k jednotlivým uzlům a atributům jsou popsány přímo ve vzorovém XML dokumentu
 • Pro zrychlení importu je třeba export jednotlivých typů termínů (katalog | firstminute | lastminue) umístit do oddělených souborů (např. 1 .zip soubor pro katalog a 1 .zip soubor pro lastminute)

 
Historie změn vzorového XML dokumentu

 

Verze 2.1 (12.8.2022)

 • Přidán element <bus_info>

Element bus_info byl přidán pro možnost zadání podrobnějších informaci o doprave autobuse. Obsahuje elementy direction_departure a direction_arrival pro každý směr dopravy (tam a zpět). Každý směr pak obsahuje informaci o odjezdovém místě (element departure_station_id), časem odjezdu (element departure_time), příjezdovém místě (element arrival_station_id) a čase příjezdu (element arrival_time). Více informací lze dohledat ve vzorovém XML dokumentu.

Verze 2.0 (6.12.2011)

 • Přidán element <destinace>.

Elementy země, lokalita a místo jsou nyní zahrnuty do elementu destinace, aby bylo možné načíst k jednomu zájezdu s více zeměmi více lokalit, resp. k jednomu zájezdu do jedné země více lokalit.

Původní zadání dovoluje k zájezdům, které obsahují více zemí načíst pouze jednu lokalitu, resp. k jedné zemi načíst pouze jednu lokalitu, čímž je přidáním elementu destinace tento problém odstraněn.

I přesto, že nezadáváte k jednomu zájezdu více zemí a lokalit nebo k jedné zemi více lokalit je doporučeno využít tohoto formátování.

 

 • Přidán element <room_config>.

Element room_config obsahuje informace o minimálním a maximálním možném obsazení pokojů.

Hodnota atributu room code je volitelná a slouží k propojení mezi elementy <room_config> a <cena>.

Hodnota atributu capacity="3" vyjadřuje maximální počet osob pro daný pokoj.

Hodnota atributu minadults="2" vyjadřuje minimální počet dospělých osob v pokoji.

Hodnota atributu maxadults="2" vyjadřuje maximální počet dospělých osob v pokoji.

Hodnota atributu minchildren="0" vyjadřuje minimální počet dětí v pokoji.

Hodnota atributu maxchildren="1" vyjadřuje maximální počet dětí v pokoji.

 

 • Přidán atribut <odlet_id>, resp.  <odjezd_id> do elementu <cena>.

Tag <odlet_id>, resp.  <odjezd_id> do elementu <cena> byl přidán z toho důvodu, aby byly odděleny termíny zájezdu se stejným datem,  jinými odletovými, resp. odjezdovými místy a cenami. V tuto chvíli jsou termíny se stejným datem a různými odletovými, resp. odjezdovými místy spojené od jednoho termínu, což vede k nedorozumění v případě, že jsou ceny pro každé odletové, resp. odjezdové místo různé.

Atribut odlet_id se využije v případě letecké dopravy, atribut odjezd_id v případě autobusové dopravy.

Hodnoty těchto atributů jsou volitelné.

 

 • Přidán element d_arrival_to_destination a d_departure_from_destination

Tyto elementy nepatří mezi povinné položky Invia xml. Elementy nesou informaci o termínu příjezdu do a odjezdu z cílové destinace, což slouží k výpočtu počtu dní strávených v destinaci a počtu dní strávených cestou. Využití se přepokládá u zájezdů do exotických destinací, u kterých je doba dopravy do cílové destinace nezanedbatelná, a u zájezdů s nočními přelety všeobecně.

 

 • Atribut "cena" elementu svozova_mista.

Element svozova_mista nyní nese nejenom informace o místech, která patří mezi svozová místa, ale zároveň atribut cena uvádí výši příplatku za využití tohoto svozového místa. Příplatky za svozové místo se už tedy neuvádí do kalkulace zájezdu - tedy do elementu cena, který je součástí elementu termín.

 

Verze 1.2 (25.3.2010)

 • přidány nepovinné atributy hotelu do uzlu zajezdy/zajezd/hotel. Možné hodnoty:viz XSD schéma.

Verze 1.1 (15.12.2009)

 • přidán povinný atribut typ do uzlu zajezdy/zajezd/term_group/termin. Možné hodnoty jsou: katalog | lastminute | firstminute
 • přidán volitelný uzel konecna_cena do uzlu zajezdy/zajezd/term_group/termin
 • přidán uzel puvodni_cena do uzlu zajezdy/zajezd/term_group/termin, kterýje povinný v případě typu termínu "firstminute"

Verze 1.0

 • nadefinována struktura Invia formátu XML dokumentu