Mexiko Mexiko

 • Svátky a události

  V Mexiku se každoročně koná vedle oficiálních církevních a státních svátků (tzv. días festivos) nespočet regionálních oslav, takže je velmi pravděpodobné, že během vaší návštěvy Mexika se nejméně jedné z takových oslav budete moci účastnit. Oslavy samozřejmě doprovází bujaré veselí, mnoho dobrého jídla a pití, tradiční kroje, tance, průvody a ohňostroje.

  Po celé zemi se slaví například 17. leden – den svatého Antonína, požehnání domácím zvířatům, dále pak únorový karneval, a nebo 21. březen, kdy je jarní rovnodennost. O velikonočním týdnu (tzv. Semana Santa) se na mnoha místech konají hry a procesí, připomínající křížovou cestu. Velkým svátkem je rovněž 10. květen, kdy se slaví Den matek, a nebo 15. květen, den sv. Izidora, kdy se zahajuje setba. Celý květen je ve znamení kulturních festivalů v Acapulcu a Cancúnu. Dnem námořníků je 1. červen, kdy se v přístavech po celém pobřeží Mexika slaví Den námořnictva (tzv. Día de la Marine). Dne 15. srpna, kdy se slaví Día de la Assunción neboli Nanebevzetí Panny Marie, se po celé zemi konají procesí. Předvánoční týden je ve znamení svátků pohostinství, jež evokuje hledání přístřeší Svaté rodiny putující do Betléma.

  Státní svátky

  Mezi státem uznané svátky patří v Mexiku následující dny:

  1. leden - Aňo Nuevo (Nový rok)
  5. únor - Día de la Constitución (Den vyhlášení ústavy)
  21. březen - Natalicio de Benito Juarez (Narozeniny prezidenta Benita Juáreze)
  pohyblivé svátky Velikonoční: Semana Santa (velikonoční týden): Jueves Santo (Zelený čtvrtek), Viernes Santo (Velký pátek)
  1. květen - Día del Trabajo (Svátek práce)
  5. květen - Batalla de Puebla (Výročí bitvy u Puebly)
  1. září - Informe prezidential (První den kongresu)
  16. září - Día de la Independencia (Den nezávislosti)
  12. říjen - Día de la Raza, Descubrimiento de América (Svátek Kolumba, Objevení Ameriky)
  2. listopad - Día de los Muertos (Památka zesnulých, Dušičky)
  20. listopad - Aniversario de la Revolución (Výročí revoluce)
  12. prosinec - Día de Nuestra Seňora de Guadalupe (Svátek Panny Marie Guadalupské)
  24 – 25. prosinec - Noche Buena (Štědrý večer), Navidad (Boží Hod vánoční)
  1.2. Slavnostní události

  V Mexiku se při nejrůznějších příležitostech konají tzv. fiesty. Jedná se o oslavy, kdy se sejde širší rodina, přátelé, známí, zpravidla je to kolem dvaceti lidí, většinou venku pod širým nebem. Pro děti je připravená tzv. piňata, což je keramická ozdobená nádoba, která v sobě skrývá bonbóny, ovoce, ořechy a nebo hračky. Piňata visí na dlouhém provazu, děti se ji snaží zasáhnout holí a kdo se trefí, sáhne si dovnitř nádoby pro sladkou odměnu. K fiestě samozřejmě patří i živá hudba a tanec, zkrátka nekonečné veselí.