Tunisko Tunisko

 • Celní a devizové předpisy

  Bezcelně je možné dovézt 2 l nápojů s obsahem alkoholu max. 25 %, 1 l s vyšším obsahem, 4 000 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g čistého tabáku, dále 1 000 ml toaletní vody, 250 ml parfému a drobné dárky po max. 200 Kč.

  S automobilem, karavanem, motorkou, jízdním kolem, soukromým letadlem, motorovým člunem, videokamerou s 20 filmy, 2 fotoaparáty s 20 filmy, dalekohledem, osobním počítačem, radiopřijímačem, kufříkovým gramofonem, psacím strojem, sportovními potřebami, vybavením ke kempování, hudebními nástroji a 2 dětskými kočárky můžete do Tuniska přijet pouze na přechodnou dobu a vše výše zmíněné je nutné opět vyvézt.

  V případě transportu zvířat je nutné prokázat jejich veterinární způsobilost (osvědčení vydané veterinární správou ČR).

  Striktně zakázán je dovoz zbraní všech druhů (s výjimkou řádně registrovaných loveckých zbraní). Totéž platí pro explozivní materiál, omamné a jiné psychotropní látky (týká se i držení a užívání), pornografii a další produkty, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, morálku či náboženské cítění veřejnosti.

  K exportu místní flóry či fauny je nutné svolení tuniského ministerstva zemědělství, v případě antických předmětů ministerstva kultury.

  Z důvodu zákazu dovozu i vývozu místní měny je doporučováno směňovat pouze menší sumy a uchovávat stvrzenky vydané směnárnou (pro případ zpětné směny). Povolena je hodnota cizích valut do výše asi 22 000 Kč (o vyšší částce je nutné informovat celní službu). Cestovní šeky, platební a úvěrové karty jsou akceptovány.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/tunisko/cestovani/index.html)

 • Cestovní doklady

  Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat pouze s platným cestovním pasem.

  Platnost cestovního dokladu musí být alespoň o 6 měsíců delší než plánovaný konec pobytu v Tunisku.

  Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla). Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno odevzdat při odjezdu.

 • Víza

  Občané ČR nepotřebují pro vstup do Tuniska vstupní vízum pro turistické pobyty nepřesahující 90 dnů.
  Platnost cestovního dokladu musí být alespoň o 6 měsíců delší než plánovaný konec pobytu v Tunisku.
  Ohlašovací povinnost zpravidla plní za cizince ubytovací zařízení (nejčastěji hotel). V případě soukromých cest je potřeba splnit ohlašovací povinnost na místně příslušném pracovišti ministerstva vnitra. Při opožděném opuštění země (např. z důvodu hospitalizace) je třeba požádat o výstupní vízum na policii v místě pobytu a doložit důvody prodloužení pobytu.
  V případě pobytů delších než 90 dnů si cizinec musí na místně příslušném pracovišti ministerstva vnitra vyřídit povolení k pobytu (tzv. carte de séjour).
  Pokud cizinec nesplní ohlašovací povinnost, příp. si nevyřídí povolení k pobytu, hrozí mu při pořádkové kontrole, či vycestování z Tuniska pokuta ve výši odpovídající délce nelegálního pobytu; ve výjimečných případech i zákaz vstupu na území Tuniska.
  Informace ohledně podmínek vstupu do Tuniska poskytne Velvyslanectví Tuniské republiky v ČR nebo Národního úřad pro cestovní ruch Tuniské republiky (Štěpánská 14, 11000 Praha 1, tel.: 224 941 824, fax: 224 941 825)
  e-mail: Prague@discovertunisia.com