Tunisko Tunisko

 • Cestovní doklady

  Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat pouze s platným cestovním pasem.

  Platnost pasu v případě organizované turistiky s cestovní kanceláří musí minimálně o 3 měsíce překračovat plánovanou dobu pobytu, v případě individuální turistiky musí platnost pasu překračovat plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců.

  Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla). Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno odevzdat při odjezdu.

 • Víza

  Pro organizovanou turistiku (s voucherem cestovní kanceláře) není vízová povinnost. Účastníci organizované turistiky (bez víza) však nemohou během pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí.

  Dle vyjádření Ministerstva zahraničních věcí Tuniska ze dne 5. prosince 2014 nemusí mít vízum ani individuální cestovatelé, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním pasem, a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní.

  Cizinci vstupující na území Tuniska jsou při opuštění země povinni zaplatit tzv. výstupní poplatek (poplatek má podobu kolku, jenž se vlepuje do cestovního pasu). V případě účastníků organizované turistiky by úhradu výstupního poplatku měla zajistit cestovní kancelář. Této povinnosti nepodléhají přijíždějící v rámci okružních (výletních) plaveb, a cestovatelé využívající Tunisko pouze jako tranzitní země, obojí za předpokladu, že na území Tuniska stráví méně než 24 hodin.

 • Celní a devizové předpisy

  Bezcelně je možné dovézt 2 l nápojů s obsahem alkoholu max. 25 %, 1 l s vyšším obsahem, 4 000 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g čistého tabáku, dále 1 000 ml toaletní vody, 250 ml parfému a drobné dárky po max. 200 Kč.

  S automobilem, karavanem, motorkou, jízdním kolem, soukromým letadlem, motorovým člunem, videokamerou s 20 filmy, 2 fotoaparáty s 20 filmy, dalekohledem, osobním počítačem, radiopřijímačem, kufříkovým gramofonem, psacím strojem, sportovními potřebami, vybavením ke kempování, hudebními nástroji a 2 dětskými kočárky můžete do Tuniska přijet pouze na přechodnou dobu a vše výše zmíněné je nutné opět vyvézt.

  V případě transportu zvířat je nutné prokázat jejich veterinární způsobilost (osvědčení vydané veterinární správou ČR).

  Striktně zakázán je dovoz zbraní všech druhů (s výjimkou řádně registrovaných loveckých zbraní). Totéž platí pro explozivní materiál, omamné a jiné psychotropní látky (týká se i držení a užívání), pornografii a další produkty, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, morálku či náboženské cítění veřejnosti.

  K exportu místní flóry či fauny je nutné svolení tuniského ministerstva zemědělství, v případě antických předmětů ministerstva kultury.

  Z důvodu zákazu dovozu i vývozu místní měny je doporučováno směňovat pouze menší sumy a uchovávat stvrzenky vydané směnárnou (pro případ zpětné směny). Povolena je hodnota cizích valut do výše asi 22 000 Kč (o vyšší částce je nutné informovat celní službu). Cestovní šeky, platební a úvěrové karty jsou akceptovány.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/tunisko/cestovani/index.html)