Tunisko Tunisko

 • Zajímavá místa

  Tunis

  V hlavním městě Tuniska žijí 2 miliony obyvatel. Pro turisty je nejatraktivnější Medína - stará část města, která je přístupná tzv. bránou moře (Bab el - Bahr). Nachází se zde mnoho významných pamětihodností, například mauzoleum dynastie Husejnovců Tourbet el - Bey, etnografické muzeum Dar ben Abdallah, skvost arabsko-maurské architektury palác Dar Othman, Muzeum Bardo s exponáty z doby Féničanů a Římanů a proslulé mešity.

  Kartágo

  Kartágo je považováno za nejzajímavější historickou památku celého Tuniska. Starověké město založila v roce 814 př. n. l. fénická královna Dido (někdy se uvádí pod jménem Elissar). Ve vrcholném období její vlády bylo Kartágo nazýváno ,,zářícím městem" - vládlo dalším 300 městům, bylo centrem obchodu a významným přístavem. V roce 149 př. n. l. město zpustošili Římané, kteří se mstili za slavný Hannibalův pochod přes Alpy. Julius Caesar však Kartágo znovu vybudoval a dokonce ještě rozšířil. Roku 695 ale důmyslné opevnění města překonali Arabové a Kartágo se ocitlo v Troskách. Mezi vyhledávané turistické cíle patří například Antoniovy lázně, římský amfiteátr, obětiště nebo punský přístav.

  Solné jezero Chott el - Jerid

  Solné jezero Chott el - Jerid zabírá plochu kolem 5 000 km2, na šířku měří 20 km a na délku asi 250 km. Jedná se o největší solnou pláň na celé Sahaře. Leží nedaleko měst Tozeur a Kebili. Spojovací cesta mezi těmito dvěma městy prochází severní částí jezera a je vystavěná na 2 m vysokém náspu. Povrch jezera, jež je po převážnou většinu roku vyschlé, tvoří nespočetné množství solných krystalů. Ty se díky slunečnímu žáru třpytí oslnivou, až oslepující bělobou. V létě je často možné pozorovat v jezeře fata morgánu ? optický jev v atmosféře, kdy je díky teplotní inverzi vidět obraz vzdáleného objektu, který se zrcadlí ve vzduchu.

  Mys Bon

  Jeden z nejpůvabnějších koutů Tuniska, poloostrov Mys Bon, se může pochlubit mnoha zajímavostmi. Jeho dominantou je byzantská pevnost Kerkouane v rybářské vesničce Kelibia. Na poloostrově jsou také malé lázně z teplými sirnými prameny a jediné v Tunisku objevené punské město Korbous (ostatní punská města byla zničena Římany). Nejsevernější část poloostrova je uzavřenou vojenskou oblastí.