Bahamy Bahamy

Oficiální název: Bahamské společenství (BS, The Commonwealth of The Bahamas)
Hlavní město: Nassau (přes 222 tis. obyv., tj. přes 60 % celk. počtu obyv. BS)
Státní zřízení: konstituční monarchie
Náboženství: baptisté (32 %), anglikáni (20 %), římští katolíci(19 %), metodisté a Boží církev (po 6 %), jiní protestanti (12 %)
Úřední jazyk: angličtina, mezi haitskými imigranty převládá kreolština
Časový posun: UTC - 5 h

Lokality na Bahamách

Bahamy - zájezdy od 7 620 Kč

O BAHAMÁCH


Bahamy jsou členem Commonwealthu, jde o anglicky mluvící zemi, která leží v Atlantském oceánu JV od Floridy a SV od Kuby. Bahamy se rozprostírají skoro na tisíci ostrovech (30 větších, 700 menších - "keys", "cays") a 2400 korálových ostrůvcích. Bahamy se dělí na okruhy, nejznámnějšími jsou asi Bimini, Long Island a San Salvador.

Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden z ostrovů Bahamského souostroví - v r. 1492 přistál na San Salvadoru. Většinu původního obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na Haiti, zbytek vymřel. Počátkem 17. stol. se na ostrově začali usazovat Britové a v roce 1717 se Bahamy staly britskou kolonií. 7. ledna 1964 však byla udělena Bahamám samospráva a 10. července 1973 pak vyhlášena nezávislost. Od počátku 80. let 20. století sem přicházejí uprchlíci z Haiti, kteří se snaží uniknout bídě a politickým nepokojům ve své zemi.

Bahamy jsou rovinaté, nenachází se zde žádné větší pohoří, z tohoto důvodu zde najdeme převážně rozlehlé pláže. Podnebí je subtropické, ovlivňované Golfským proudem, klimatické podmínky jsou tedy tropické a průměrné teploty v létě se vyšplhají až na +28 °C, v zimních měsících je to kolem +21 °C.

Bahamy lákají předvším svým luxusem a bohatstvím, jsou ukázkou přepychového turistického ruchu spíše pro zámožnější a náročnější klientelu.

Bahamy - zájezdy od 7 620 Kč

Nejnovější recenze Bahamy

Všechny recenze Bahamy