Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina

  • Další upozornění

    V současnosti nehrozí turistům v zemi akutní ohrožení, kriminalita je poměrně malá. Projevy násilí jsou spojovány převážně s vracejícími se minoritami uprchlíků nebo zajatci pro podezření z válečných zločinů. Významným rizikem cestování po území Bosny a Hercegoviny jsou zaminované prostory, protože stále nelze s určitostí stanovit jejich rozsah. Města a další obývané části země jsou zajištěná, horská turistika je však dost nebezpečná, především kvůli nedostatečnému označení oblastí. Turisté by se tedy měli držet pouze hlavních cest a nezajíždět na lesní a polní stezky.

    Dalším problémem je hygiena související s černými skládkami nejen na venkově, také velké množství hřbitovů, které situaci zhoršují především v létě. Je vhodné užívat pouze nápoje a vodu v PET lahvích či skle. Pořizovat maso a mléčné výrobky na tržištích, kde nejsou uchovávány v chladících zařízeních, není doporučováno.

    Pozor je třeba dávat také na velké množství volně se pohybujících koček a psů, jenž by mohli být nositeli různých infekcí. Zdravotnická péče zde nedosahuje ani českých standardů.

  • Telefonování

    Předčíslí do BaH +387