Jordánsko Jordánsko

  • Zdraví

    Povinná očkování - žlutá zimnice

    Doporučená očkování - virová hepatitida typu A a B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, přenosná dětská obrna.