Kanárské ostrovy Kanárské ostrovy

 • Cestovní doklady

  Na základě vstupu České republiky do Evropské unie/EHP a čl. 18 Smlouvy o založení ES může každý turista se státním občanstvím ČR uplatňovat právo volného pohybu po členských zemích Unie, kde může pobývat bez zvláštního omezení (jednalo by se spíše o výjimečné případy). K překročení státních hranic postačuje platný cestovní doklad nebo občanský průkaz (v ČR vydaný po roce 1993, tedy tzv. typ identifikační karty), který předložíte v letadle nebo při vstupu do schengenského prostoru (uvnitř tohoto prostoru již nejsou hraniční kontroly). Rozhodnete-li se cestovat námořní dopravou (např. z Maroka) cestovní doklad vám bude zkontrolován v příslušném španělském přístavu. Nebudete nuceni dokládat účel cesty, zpáteční jízdenky ani finanční prostředky, razítko s datem vstupu do schengenského prostoru se nevystavuje. Motoristům doporučujeme pořídit si mezinárodní řidičský průkaz, potřebovat budou i zelenou kartu.

 • Víza

  Od 1.5.2006 mohou čeští občané dlouhodobě pobývat a pracovat v ES v rámci volného pohybu pracovních sil v EU. Není potřeba si vyřizovat pracovní povolení ani pracovní vízum. Podnikatelé si musí vyřídit povolení živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a přihlásit se na úřadě sociálního zabezpečení k placení sociálního pojištění (zdravotní péče se platí z daní) a na finančním úřadě k placení daní.

  Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je od 2. 4. 2007 povinná registrace na cizinecké policii, (event. na služebnách národní policie v místě bydliště), o které bude vydáno potvrzení. Potvrzení obsahuje rovněž identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro placení daíá a pojištění v rámci zaměstnání, při koupi nemovitosti, auta, apod.).

  Pro bližší informace o povolení k pobytu ve Španělsku, systému přihlašování apod. doporučujeme se obrátit na kancelář cizinecké policie příslušnou dle místa pobytu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra Španělska.). Nebo je možné konzultovat informace pro cizince uvedené na webových stránkách MV Španělska (www.mir.es, sekce extranjeros) nebo na webových stránkách MPSV Španělska. (extranjeros.mtas.es). Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

  Vstup ČR do EU může mít zároveň vliv na postavení občanů, kterým byl v minulosti do schengenského prostoru zakázán vstup. Občané ČR, kteří v něm byli označeni za osoby nežádoucí a z tohoto důvodu zaneseni do Schengenské informační databáze (SIS I), jsou od 1.5.2004 automaticky z tohoto registru vymazáni. Vedle této databáze existují ovšem i databáze národní. Byl-li záznam učiněn rovněž do národní databáze, je na zvážení dané země, přehodnotí-li rozhodnutí svých orgánů a provede výmaz. Občan, který si je vědom možných komplikací spojených s pobytem na území určitého členského státu, by se měl ve vlastním zájmu u národních úřadů příslušného státu na výmaz záznamu z národního rejstříku informovat, jinak jeho pobyt na území tohoto státu může mít trestně-právní či správně-právní důsledky. Španělsko provede výmaz z národní databáze za lehčí přečiny automaticky. Pokud k vyhoštění došlo výměnou za spáchaný trestný čin, výmaz se neprovede. Občané, kteří mají zájem o prověření, zda byli vyškrtnuti z národní databáze Španělska, se musí individuálně obrátit přímo na španělský orgán, který o vyhoštění rozhodl, nebo na centrálu Cizinecké policie Španělska, ulice General Pardiňas 90, 28006 Madrid. České velvyslanectví v Madridu tyto žádosti nemůže zprostředkovat.

 • Celní a devizové předpisy

  Platí zrušení celních kontrol.

  Od určité hranice nemůže být dovoz daného zboží posuzován za účelem vlastní potřeby a stává se pak zbožím, které je nutné celně deklarovat.

  Bez proclení je možné do Španělska přivézt z tabákových produktů maximálně 800 ks cigaret, 200 ks doutníku, 400 ks malých cigár, 1 kg čistého tabáku. Dále 10 l tvrdého alkoholu, 20 l nápojů se středním obsahem alkoholu (např. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktů, pivo je limitováno 110 l.

  Dovoz/vývoz peněžní částky je limitován hranicí jeden milion španělských peset.