Kanárské ostrovy Kanárské ostrovy

 • Cestovní doklady

  Na základě vstupu České republiky do Evropské unie/EHP a čl. 18 Smlouvy o založení ES může každý turista se státním občanstvím ČR uplatňovat právo volného pohybu po členských zemích Unie, kde může pobývat bez zvláštního omezení (jednalo by se spíše o výjimečné případy). K překročení státních hranic postačuje platný cestovní doklad nebo občanský průkaz (v ČR vydaný po roce 1993, tedy tzv. typ identifikační karty), který předložíte v letadle nebo při vstupu do schengenského prostoru (uvnitř tohoto prostoru již nejsou hraniční kontroly). Rozhodnete-li se cestovat námořní dopravou (např. z Maroka) cestovní doklad vám bude zkontrolován v příslušném španělském přístavu. Nebudete nuceni dokládat účel cesty, zpáteční jízdenky ani finanční prostředky, razítko s datem vstupu do schengenského prostoru se nevystavuje. Motoristům doporučujeme pořídit si mezinárodní řidičský průkaz, potřebovat budou i zelenou kartu.

 • Víza

  Pobyt českých turistů jako občanů členské země EU ve Španělsku probíhá bez nutnosti vystavení cestovních víz, mezi zeměmi platí bezvízový styk. Ekonomicky neaktivním občanům jako např. studentům, rentiérům a důchodcům je ve Španělsku dovoleno pobývat i dlouhodobě bez omezení. Ostatní občané ČR, kteří by v zemi chtěli pracovat, si musí v rámci dvouletého přechodného období zažádat o pracovní povolení a pracovní vízum na Velvyslanectví Španělska v Praze (jedná se o zaměstnanecký poměr u firmy registrované ve Španělsku).
  Nejprve je třeba doložit souhlas se zaměstnáním českého pracovníka na INEM (Instituto Nacional de Empleo) a následně podle sídla firmy zažádat o pracovní povolení na příslušné Delegación de Gobierno (formuláře jsou dostupné na webu MV Španělska: www.mir.es, odkaz extranjeros). S kladným rozhodnutím Delegación de Gobierno je možné se obrátit na Velvyslanectví Španělska v Praze. Za českého zaměstnance může prac. povolení vyřídit personální agentura nebo španělský zaměstnavatel.
  Povolení ke krátkodobé montáži pod zakázkou hrazenou španělským subjektem dodavateli z ČR doporučujeme konzultovat na pražském zastupitelském úřadu Španělska.
  Vynětí zaměstnance z volného režimu se nevztahuje na podnikání.
  Svoboda pohybu představuje právo zakládat ve Španělsku podnikatelské subjekty (tzn. působit jako osoba samostatně výdělečně činná nebo zakládat společnosti), poskytovat služby apod.
  Registrace rezidence na španělské cizinecké policii není nutná při délce pobytu max. 90 dnů. Při delších cestách se žádost o povolení k pobytu doporučuje podnikatelům, studentům a osobám, které mají v zemi právo trvalého pobytu; povinností je pro důchodce, další ekonomicky neaktivní občany a rodinné příslušníky ze třetích zemí, zaměstnanci si musí o pobytovou kartičku požádat do jednoho měsíce po příjezdu.
  Nesmí hrozit, že se ekonomicky neaktivní občan členské země stane přítěží sociálního systému navštíveného státu (hrozbou nebezpečí vůči státu, nebezpečnými nakažlivými chorobami aj.). Po občanu, který se poprvé přihlašuje k pobytu v dané členské zemi, může být požadováno doložení skutečnosti, že nehrozí, že by se mohl takovouto přítěží stát (doložení dostatečného pravidelného měsíčního příjmu nebo dostatku finančních prostředků na bankovním účtu apod.). Pokud nebude občan ČR tuto skutečnost moci prokázat, může být jeho žádost o pobyt zamítnuta. Toto právo však dotyčný členský stát může uplatnit pouze při prvním přihlašování občana České republiky; v případě, že toto povolení bylo již uděleno, prodlužuje se automaticky. Ekonomicky neaktivním občanům (kromě důchodců) přibývá k této podmínce nutnost zdravotního pojištění vůči všem rizikům. Občan musí dále doložit, do které kategorie spadá (důchodce, student apod.), po důchodcích nebude vyžadováno potvrzení o výši důchodu.
  Nelegální práce je ve Španělsku přísně pokutována (týká se jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance). Následkem nedodržení zákonů může i přes volný pohyb osob v EU být vyhoštění občana ze země.

 • Celní a devizové předpisy

  Platí zrušení celních kontrol.

  Od určité hranice nemůže být dovoz daného zboží posuzován za účelem vlastní potřeby a stává se pak zbožím, které je nutné celně deklarovat.

  Bez proclení je možné do Španělska přivézt z tabákových produktů maximálně 800 ks cigaret, 200 ks doutníku, 400 ks malých cigár, 1 kg čistého tabáku. Dále 10 l tvrdého alkoholu, 20 l nápojů se středním obsahem alkoholu (např. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktů, pivo je limitováno 110 l.

  Dovoz/vývoz peněžní částky je limitován hranicí jeden milion španělských peset.