Maroko Maroko

  • Možnosti cestování a dopravy

    Doba letu: 4 hodiny a 10 minut

    Marocká veřejná doprava je velmi kvalitní, na severu existuje dostatečná železniční síť, která spojuje všechny větší města, všude jinde se budete moci snadno pohybovat autobusy nebo grand taxi. V horách a na odlehlých pouštních trasách se lidé pohybují pomocí nákladních automobilů.

    Při cestách vlastním motorovým vozidlem je před příjezdem nutné vyplnit formulář pro dočasné bezcelní povolení dovozu vozidla (blíže viz sekce Celní a devizové předpisy). Na hranicích řidič k tomuto formuláři dále přikládá řidičský průkaz a platné doklady k vozidlu, tj. technický průkaz a doklad o zaplacení povinného ručení (tzv. zelenou kartu) pokrývající území Maroka. V případě použití vozidla, jehož nejste vlastníkem, je nutné předložit ověřené potvrzení o zapůjčení vozidla či smlouvu o půjčce vozidla. Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz.