Namibie Namibie

 • Zdraví

  Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B, žluté zimnici a tyfu. Nebezpečí malarie je v oblasti Etosha, Ovambu a Caprivi. Zdravotnictví je na poměrně slušné úrovni, doporučuje se uzavření pojištění léčebných výloh.
  Žlutá zimnice - očkování vyžadováno při příjezdu z oblastí výskytu žluté zimnice

  Virová hepatitida typ A - očkování doporučeno

  Virová hepatitida typ B - očkování se doporučuje v závislosti na délce, charakteru pobytu a chování cestovatelů
  Břišní tyfus - očkování doporučeno
  Tetanus - očkování nebo přeočkování doporučeno
  Přenosná dětská obrna - očkování doporučeno u osob nad 30 let věku
  Záškrt - doporučuje se uvážit očkování
  Vzteklina - očkování doporučeno s přihlédnutím k místnímu risiku
  Spalničky - očkování doporučeno