Ochrana osobních údajů zákazníků

V Invia.cz, a.s., IČO: 26702924 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo a doba platnosti cestovního dokladu, datum narození, příslušnost a rodné číslo, pokud pro vás vyřizujeme víza, pojistnou událost, nebo příspěvek vašeho zaměstnavatele na čerpání našich služeb;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a váš kontakt na sociálních sítích;
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů;
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; informace o vašich věrnostních kartách, pokud jste je u nás využili;
 5. údaje o vašem zdravotním stavu, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním naších služeb, jako je zdravotní hendikep či těhotenství;
 6. biometrické údaje v podobě vašeho dynamického biometrického podpisu;
 7. údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi hotelu na našem webu a vaše fotografie, které k recenzi připojíte;
 8. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 9. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;
 10. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různým službám;
 11. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou naší pobočky, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na našich pobočkách.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

 1. Pokud navštívíte náš web

  1. Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na webu a odvozené údaje, a za tímto účelem používáme také cookies a podobné technologie pro ukládání a čtení údajů z vašeho zařízení.

   Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte.

   Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Pro zjednodušení budeme o všech těchto technologiích v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o používání.

   Na našem webu používáme různé druhy cookies a některé z nich do vašeho zařízení ukládá přímo náš web, jiné ukládají a čtou nástroje třetích stran, které využíváme. Některé z nich můžeme používat bez vašeho souhlasu, jiné pouze s ním.

   Své volby ohledně používání cookies na našem webu můžete změnit v Nastavení cookies. Zde najdete také podrobné informace o jednotlivých nástrojích třetích stran, které používáme včetně konkrétních účelů jejich použití.

   Nezbytné cookies a základní funkčnost a bezpečnost webu

   Tyto cookies a osobní údaje, které pomocí nich sbíráme, zajištují, aby náš web fungoval správně, abyste nás mohli kontaktovat přes online formulář, abychom si mohli zaznamenat, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, nebo abychom vás mohli identifikovat při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu, například aby se vám nesmazala rozpracovaná objednávka. Tyto cookies a získané údaje slouží také pro předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat. Takové cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu, a proto k jejich ukládání a čtení nepotřebujeme váš souhlas. Získané osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění funkčnosti našich služeb pro vás a bezpečnosti vašich dat.

   Statistika a analýzy

   Na základě Vašeho souhlasu ukládáme do vašeho zařízení cookies, pomocí kterých zpracováváme údaje o vašem chování na webu a analyzujeme, jak funguje náš web z hlediska chování návštěvníků. Podle toho náš web přizpůsobujeme a měníme. Tyto cookies a získané údaje nám také pomáhají zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality.

   Marketing

   S vaším souhlasem používáme na našem webu také cookies, které slouží pro marketingové účely. Díky údajům o vašem chování na webu získaným pomocí těchto cookies a odvozeným údajům můžeme zobrazované nabídky přizpůsobit pro vás na míru.

   Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku zájezdu, tento zájezd vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu. Podle toho, jaký zájezd jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

   Pro všechny výše uvedené účely používáme osobní údaje po dobu maximálně 26 měsíců.

 2. Pokud se u nás zaregistrujete

  Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

  1. Zpracování na základě plnění smlouvy

   Pokud si vytvoříte účet na webu Invia.cz, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějakou službu), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu.

   Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli zrušit žádostí zaslanou na email privacy@invia.eu.

  2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

   Pokud si vytvoříte účet na webu Invia.cz, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějakou službu) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení zpráv také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

   • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
   • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

   Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Takto můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali (pokud jste v Nastavení soukromí v minulosti nevypnuli personalizaci webu), a můžeme sbírat údaje o vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

   Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku zájezdu, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento zájezd vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu, nebo vám zaslat e-mailem nabídku na tento zájezd. Podle toho, jaký zájezd jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nebo e-mailem nabídnout další služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

   Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web, použijeme také údaje o vašich objednávkách (pokud si objednáte naše služby).

   Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí.

   Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web.

   Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

  3. Zpracování na základě souhlasu

   Pokud v rámci svého účtu na webu Invia.cz vytvoříte recenzi hotelu, zpracováváme vaše identifikační údaje a údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, včetně vložených fotografií, také na základě vašeho souhlasu se zpracováním, a to za účelem sdílení informací o vaší spokojenosti s námi nabízenými službami s ostatními návštěvníky našeho webu. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním.

 3. Pokud si u nás vytvoříte objednávku

  V případě, že si objednávku (či poptávku) vytváříte u nás na webu, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

  1. Zpracování na základě plnění smlouvy

   Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

   Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

   To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

   Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

  2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

   Pokud u nás vytvoříte objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. V této souvislosti můžeme také na základě nezbytnosti pro ochranu našich právních nároků pro tento účel zpracovat vaše biometrické údaje, pokud s námi podepíšete smlouvu prostřednictvím signpadu na naší pobočce.

   V případě vytvoření objednávky dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o vašich objednávkách za účelem:

   • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu.
   • Pokud jste si tedy u nás objednali zájezd, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou na komplexní cestovní pojištění. Z vaší objednávky také můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám zaslat nabídku na související služby, které by vás mohly zajímat. Pokud u nás nemáte účet, nabídky nebudeme přizpůsobovat podle toho, jaké zboží jste si na našem webu prohlédli, ani podle toho, které odkazy v zaslaných nabídkách jste otevřeli.

   Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

   Pokud si u nás koupíte zájezd, Vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletteru používáme, dokud neuplatníte námitku proti zpracování, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

   Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od uskutečnění objednávky.

   Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

  3. Zpracování na základě plnění právních povinností

   I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

   • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
   • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

   Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

  4. Zpracování na základě souhlasu

   Pokud nám udělíte při objednávání služby svůj souhlas, můžeme za účelem vyřízení vaší objednávky také zpracovávat:

   • vaše údaje o zdravotním stavu, abychom mohli evidovat vaše zdravotní omezení při cestování a zajistit, aby tato omezení byla při poskytování našich služeb respektována; takový souhlas z vaší strany musí být výslovný;
   • vaše rodné číslo pro účely zajištění víz v případech, kde země pro kterou chcete vízum zajistit, vyžaduje rodné číslo jako součást žádosti o vízum; v takových případech vám vízum bez vašeho souhlasu se zpracováním rodného čísla nemůžeme zajistit;
   • vaše rodné číslo pro zajištění příspěvku vašeho zaměstnavatele, pokud váš zaměstnavatel takový příspěvek naším prostřednictvím poskytuje.

   Tyto údaje zpracováváme dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace, nebo do odvolání vašeho souhlasu. Ve vybraných případech si můžeme Vaše údaje ponechat i po odvolání souhlasu, a to pokud je to nezbytné pro ochranu našich právních nároků. Pak tyto údaje budeme uchovávat po dobu popsanou výše v části Zpracování na základě oprávněného zájmu.

 4. Pokud si u nás objednáte pojištění

  Pokud si u nás objednáte pojištění, budeme jako správce za účelem vyřízení vaší objednávky také zpracovávat vaše identifikační údaje a údaje o vaší objednávce. Jako zpracovatel můžeme pro pojišťovnu získávat vaše rodné číslo. Tyto údaje předáváme pojišťovně, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?.

 5. Pokud jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána

  Pokud jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

  • na základě našeho oprávněného zájmu za vyřízení objednávky našeho zákazníka. Toto vyřízení objednávky je také naším oprávněným zájmem;
  • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
  • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
  • s vaším souhlasem jestliže je pro vyřízení objednávky nutné zpracovat rodné číslo nebo údaje o vašem zdravotním stavu; takový souhlas může ve vašem zastoupení udělit také osoba, která u nás vytváří objednávku;

  Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 10 let.

  Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 6. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

  Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

  • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
  • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
  • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou něco objednáváte nebo uplatníte reklamaci;
  • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

  Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu 3 let (trvání promlčecí doby) od ukončení poskytování námi zprostředkovaných služeb a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro ostatní účely uchováváme osobní údaje po dobu 1 roku od ukončení poskytování námi zprostředkovaných služeb.

  Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 7. Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

  Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

 8. Pokud navštívíte naši pobočku

  Pokud navštívíte naši pobočku, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

  Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nejvýše 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás něco objednáváte, konkrétně
  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnosti PayU S.A. se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko;
  • cestovním kancelářím a dalším třetím stranám, které zajišťují dodatečné služby k vašemu zájezdu, pokud je to nezbytné pro vyřízení vaší objednávky (jestliže nejednáme jako zpracovatel dané třetí strany) nebo pokud reklamujete naše služby zprostředkování a k vyřízení vaší reklamace je třeba součinnost cestovní kanceláře nebo jiné třetí strany;
  • partnerům, kteří pro nás zajišťují rezervaci letenek v mezinárodních rezervačních systémech, zejména společnostem Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o., IČO 49680030 a ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362; Dubai Aviation Corporation (flydubai);
  • pojišťovnám, pokud si u nás sjednáte pojištění, konkrétně AXA Assistance CZ, s.r.o., IČO: 25695215;
  • partnerům, kteří pro vás zajišťují další možnosti platby ceny zájezdu, zejména společnosti Skip Pay s.r.o., IČO: 070 93 331 v souvislosti se službou „Nákup na Třetinu“.
 • které naleznete v Nastavení cookies.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

 1. naše franšízy, které pro nás zajišťují provoz našich poboček;
 2. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft a služby Google, které se řídí podmínkami Google Privacy Policy. Ze služeb společnosti Google využíváme také Youtube API Services pro webovou prezentaci nabídky produktů; Užíváním rozhraní API Clients (Youtube videa vložená na naší webové stránce) souhlasíte s licenčními a obchodními podmínkami Youtube (YouTube Terms of Services).
 3. poskytovatelé nástrojů pro správu, nahrávání a přepis telefonických hovorů, zejména; Phonexia s.r.o., IČO: 27680258; Datapac s.r.o., IČO: 35698870, Vocalls Inc s.r.o., IČO: 064 13 421;
  T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681; LinuxBox.cz, s.r.o., IČO: 25862782;
 4. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi: O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336; LiveChat, Inc;
 5. poskytovatelé účetních služeb, zejména Mazars s.r.o., IČO: 62582496; T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681; LinuxBox.cz, s.r.o., IČO: 25862782;

Pro zpracování údajů o chování na webu používáme i nástroje třetích stran, které využívají cookies. Někteří provozovatelé těchto nástrojů od nás získávají údaje jako zpracovatelé a někteří jako správci osobních údajů. Podrobnější informace o provozovatelích těchto nástrojů naleznete v Nastavení cookies.

V některých případech také zpracováváme vaše osobní údaje jako zpracovatel, a to pokud:

 1. s vámi uzavíráme smlouvu s vámi v zastoupení cestovní kanceláře, nebo s vámi v zastoupení cestovní kanceláře vyřizujeme reklamaci;
 2. s vámi uzavíráme smlouvu s vámi v zastoupení třetí strany, která k vašemu zájezdu poskytuje dodatečné služby, jako je parkování na letišti, transfery na/z letiště, vyřízení cestovních dokladů a víz, nebo s vámi v zastoupení takové třetí strany vyřizujeme reklamaci;
 3. pro pojišťovnu AXA Assistance CZ, s.r.o., IČO: 25695215 můžeme sbírat vaše rodné číslo;
 4. s námi řešíte pojistnou událost ze sjednaného pojištění.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi, například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru a kamerovým záznamem našich poboček. Vaše osobní údaje můžeme získat také od třetí osoby, například když pro vás u nás objedná zájezd.

Pokud u nás něco objednáváte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, zajišťujících prodej na splátky, například údaj o číslu vašeho účtu, nebo úspěšném provedení platby.

Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání však uskutečňujeme pouze na základě standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemi zavázal vedle dalších dodatečných opatření dodržovat.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše zákaznické centrum. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.invia.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kromě zákaznického centra je vám ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů k dispozic náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese: dpo@invia.cz.