Slovensko Slovensko

 • Zdraví

  Před vycestováním je třeba získat u české zdravotní pojišťovny formulář E111 (nebo Evropskou kartu zdravotního pojištění), který se předkládá ošetřujícímu lékaři.

  Zdravotnické služby poskytované cizím pojištěncům jsou na základě nařízení Rady ES č. 1408/71 hrazeny prostřednictvím slovenských zdravotních pojišťoven. Rozsah nárokované péče je závislý na tom, zda pojištěnec pobývá v SR pouze dočasně nebo tu bydlí.  Zpoplatněné úkony:

  návštěva zdravotnického zařízení – pohotovostní služby (20 Sk), ambulantní návštěva lékaře/zubaře (20 Sk), vystavení receptu (20 Sk; další spoluúčast se odvíjí od kategorizace v seznamu léčiv), převoz sanitkou (2 Sk/km), 1 den hospitalizace (50 Sk). V případě dětí do 6 let, krizových či některých jiných situací můžete být povinnosti úhrady zbaveni.  Budete-li muset zaplatit zdravotnickou péči na Slovensku v hotovosti, obraťte se po návratu s originály všech účtů na českou zdravotní pojišťovnu, která vám vrátí náklady do výše, kterou by uhradila slovenská zdravotní pojišťovna. Nepřesahuje-li suma 1 000 EUR, můžete zdravotní pojišťovnu žádat o proplacení účtu dle českých tarifů.