Sv. Vincent a Grenadiny Sv. Vincent a Grenadiny

  • Zdraví

    Cestovatelé ze zemí s možností výskytu žluté zimnice se musí prokázat patřičným očkováním.

    Zdravotnictví není na vysoké úrovni. Mimo hlavní město může být problém zajistit dostatečné ošetření. Nemocnice i lékaři očekávají okamžitou úhradu za provedené léčebné úkony.
    V zemi se vyskytuje horečnaté onemocnění dengue přenášené komáry. Doporučujeme použití vhodných repelentů.