Zanzibar Zanzibar

  • Cestovní doklady

    Cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 6 měsíce delší než plánovaný pobyt. Pro cestovatele, přijíždějící z rizikových oblastí, je při vstupu do země vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici.

  • Víza

    Jednovstupové turistické vízum je možné získat také na všech hraničních přechodech, doporučujeme ovšem o vízum požádat předem na zastupitelském úřadě. Víza lze také zařídit po příletu na letišti za poplatek 50$. Nachystejte si částku přesně, jelikož imigrační úředník může odmítnout rozměnit bankovky o vyšší nominální hodnotě. Vízum má platnost tří měsíců. Vízum je možno také získat na Velvyslanectví Tanzanie v Berlíně.

  • Celní a devizové předpisy

    Vývoz, průvoz, ale i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale např. i mořské fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán.