Izrael Izrael

 • Svátky a události

  Roš hašana - Nový rok (září-říjen)
  Jom kipur - Den smíření, ustává veškeré spoje a život v zemi, nevysílá TV a rozhlas
  Sukot - Svátky stánků - trvají týden, nepracuje se první a poslední den (říjen)
  Chanuka - Svátky zasvěcení (chrámu)
  Pesach - Svátek překročení (březen-květen)
  Jom haacmaut - Den nezávislosti