Izrael Izrael

  • Zajímavá místa

    Eilat-město bylo vystavěno po vzniku státu na místě, kde král Šalamoun měl svůj obchodní přístav. Město se nachází na jihu a slouží jako centrum zábavy a přímořské letovisko, je také vyhledáváno díky nádherným plážím s možností objevování podmořského světa a aktivnímu potápění.

    Jeruzalém-je hlavním městem židů, křesťanů a muslimů na celém světě. Město je rozděleno na tři části:Staré město je obehnané zdí a nalézá se zde většina památek, Východní Jeruzalém, který je především obydlen arabskou menšinou a moderní a nová rozvíjející část se nazývá Západní Jeruzalém. Dominantou města je zlatá mešita Haram-al-Sharif, nejvýznamnější svaté místo Zeď nářků, dále Chrám povznesení, hora Zion nebo Chrám božího hrobu.

    Tel Aviv- druhé největší město, které se nachází na pobřeží Středozemního moře, představuje nejmodernější město Jeruzaléma. Je navštěvován především kvůli své plážové oblasti, bujným nočním životem a velkými nákupními možnostmi.