Kazachstán Kazachstán

  • Další upozornění

    Z vojenského hlediska je situace naprosto bezproblémová. Kriminalita je v podstatě srovnatelná s ČR.Nedoporučuje se ukazovat kdekoliv při placení větší množství peněz, přičemž je ale zapotřebí si s sebou vzít hotovost, protože automatů na platební karty je zde velmi málo a nacházejí se pouze přímo v centrálách velkých bank nebo v luxusních hotelích a jejich technický stav je často problematický. Měna v KR je "tenge" . Nejrozšířenějším platidlem je americký dolar a následuje euro.Doporučuje se přísně dbát předpisů a jakýchkoliv nařízení, hlavně při řízení motorového vozidla. Milice i při sebemenším přestupku vymáhá pokuty - resp. spíše úplatky, protože pokutovaný téměř nikdy neobdrží pokutový blok. Zvláště, zjistí-li milice, že se jedná o cizince, snaží se pokutu vymáhat v USD. Pokud se jedná o vojenská pásma, případně o uzavřené oblasti, je naprosto vyloučeno, aby do nich občan vstoupil nevědomě nebo omylem.Na ZÚ Almaty je kniha, kde se turista může zapsat a udat délku a místo pobytu. Obecně se nedoporučuje, aby se turista mimo města pohyboval zcela sám. Minimálně by měli spolu cestovat dva lidé.