Kazachstán Kazachstán

  • Možnosti cestování a dopravy

    Pokud občan cestuje motorovým vozidlem, vyžaduje se řidičský a technický průkaz vozidla. V případě, že majitelem vozidla je jiná osoba, než která řídí toto vozidlo, je dobré mít plnou moc na užívání vozidla ověřenou notářem. Zelená karta ani mezinárodní očkovací průkaz není podmínkou. Po městech lze jezdit MHD, nebo "taxikem". Jedná se o soukromá vozidla jejichž majitelé si takto přivydělávají. Nejsou nijak označena. Dálniční a silniční poplatky se zde nevybírají (kromě vozidel TIR).