Monako Monako

  • Cestovní doklady

    Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Monackého knížectví bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

  • Víza

    Bezvízový pobyt na dobu tří měsíců pro cesty za nevýdělečným účelem, není přihlašovací povinnost.

  • Celní a devizové předpisy

    Vzhledem k tomu, že do Monaka je možno přicestovat pouze z francouzského území, je nutno dodržovat francouzské devizové a celní předpisy.