Réunion Réunion

 • Rychlokurz jazyka

  Francouzi přišli na Réunion v roce 1638 a v roce 1642 jej začali osidlovat. Po Francii převzala Réunion Východoindická společnost. Po skončení Napoleonských válek připadl ostrov zpět Francii a v roce 2003 se stal Réunion jejím zámořským regionem. Jediným úředním jazykem na ostrově je francouzština, avšak kreolštinou hovoří velká část obyvatelstva. Objevují se i asijské jazyky, jako je čínština, arabština a tamilština. Ve školství se povinně vyučuje angličtina jako první zahraniční jazyk a němčina či španělština jako další.

  Základní fráze:

  Dobrý den, (pane). - Bojour, monsieur. (bö žu:r mesjö)

  Dobrý večer, (paní). - Bonsoir, madame. (bö sua:r madam)

  Dobrou noc, (slečno). - Bonne nuit, mademoiselle. (bon nui madmuazel)

  Na shledanou! - Au revoir! (o revua:r)

  Ahoj! - Salut! (salü)

  Děkuji. - Merci (mersi)

  Není zač. - De rien. (de rjë)

  Ano. - Oui (ui)

  Ne. - Non (nö)

  Cože? - Comment? (komä)

  Promiňte. - Pardon (pardo)

  Promiňte mi, prosím Vás. - Excusez-moi (ekskuze mua)

  Prosím. - S´il vous plait. - (sil vu ple)

  Dobrá! - Bon! (bo)

  Hodně štěstí! - Bonne chance! (bö šä:s)

  Kdo je to? - Qui est-ce? (ki es)

  Co je to? - Qu´est-ce que c´est? (keske se)

  To je vše. - C´est tout. (se tu)

  Mluvím česky. - Je parle tcheque. (že parl ček)

  Nemluvím francouzsky. - Je ne parle pas francais. (že ne parl pa frase)

  Kolik to stojí. - Combien ca coute? (köbjä sa kut?)

  Chtěla bych.. - Je voudrais.. (že vudre..)

  Kde je..? - Oú est..? (u: e?)

  Kde bydlíte? - Oú habitez-vous? (u:abitevu)

  Kolik je hodin? - Quelle heure est-il? (kele:r etil)

  Jmenuji se.. - Je m´appelle.. (že mapel)

  Bydlím v... - J´habite a... (žabit a)

  Mluvím trochu francouzsky. - Je parle un peu francais. (že parl äpë fräse)