Bělorusko Bělorusko

Oficiální název: Běloruská republika (Рэспублiка Беларусь)
Hlavní město: Minsk (téměř 1 840 000 obyv.)
Státní zřízení: prezidentská republika
Náboženství: pravoslavní (60 %), uniaté (15 %), římští katolíci (8 %)
Úřední jazyk: běloruština a ruština
Časový posun: +2 h v zimním období, +1 h v letním

Lokality v Bělorusku

O BĚLORUSKU

Běloruská republika s hlavním městem Minsk je východoevropským vnitrozemským státem hraničícím na Z s Polskem (407 km), Litvou (660 km) a Lotyšskem (167 km), na S a V s Ruskem (900 km) a na J s Ukrajinou (975 km).

I když většinu obyvatel tvoří Bělorusové, nejpoužívanějším jazykem je ruština.

Bělorusko získalo svou nezávislost v r. 1991, kdy se stalo jednou z nástupnických republik Sovětského svazu, zahraničně-politicky je silně orientováno na Rusko, s nímž v r. 1997 vstoupilo do svazu. Od roku 1994 je prezidentem země Alexandr Lukašenko, který je západními zeměmi kritizován za nedemokratické postupy a potlačování opozice. Bělorusko je jediný stát v Evropě, který v praxi vykonává trest smrti.

Bělorusko se rozkládá v nížinné oblasti v Z části Východoevropské roviny s nevelkými výškovými rozdíly. Nejvyšším bodem země je se svými 345 m vrch Dzjaržynskaja hara západně od Minsku.

Přestože Bělorusko není příliš turisticky atraktivní zemí (což je však z velké části způsobeno minimální propagací a omezenými podmínkami pro rozvoj turistického ruchu), lze najít místa, která za pozornost určitě stojí. Hlavní město Minsk bylo bohužel za 2. světové války zničeno a jen nepatrná část se dočkala obnovy, takže se zde zachovalo jen málo ze staré architektury. Nejstarší budovy pocházejí ze 17. století (katedrála, bernardinský klášter). Pozornost návštěvníka by mohlo upoutat především Trojické předměstí na severozápadním okraji centra. Jinak je běloruská metropole skvělou ukázkou sovětského funkcionalistického stavebního stylu a urbanismu: velké funkcionalistické budovy, rozsáhlé parky a široké prospekty jsou typickým obrazem Minsku vytvořeným v poválečných desetiletích. Minsk je také kulturním centrem Běloruska: najdeme zde osm muzeí a šest divadel včetně opery.

Z dalších historicky či kulturně zajímavějších měst lze jmenovat Grodno (zachovaná část historické zástavby), Vitebsk, který je rodištěm Marka Chagalla, či Polock bohatý na sakrální památky. Zajímavou a přitažlivou krajinou je Polesí na jihu Běloruska. Jde o zalesněnou nížinu podél řeky Pripjať, jejíž jižní část leží již na Ukrajině. Řeka se zde pohybuje s téměř nulovým spádem, což způsobilo vytváření obrovských mokřin podél Pripjati a jejich přítoků. Národní park Bělověžský prales na hranici s Polskem také stojí za zhlédnutí.

Nejnovější recenze Bělorusko

Všechny recenze Bělorusko