Bělorusko Bělorusko

 • Možnosti cestování a dopravy

  Od r. 2006 mohou cizinci tranzitovat pouze po vyznačených mezinárodních silnicích. Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic a na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na os. (bez rozlišení věku). Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře.

  Čekací doba na hraničním přechodu Terespol/Brest je dosti dlouhá, u osobních aut je třeba počítat minimálně s několika hodinami, někdy i dny.

  Pokud se český řidič po Bělorusku pohybuje vlastním autem, při pobytu do 3 měsíců může předkládat mezinárodní nebo český řidičský průkaz. V případě pobytu delšího než 3 měsíce je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu. Může se stát, že český ŘP mu při skončení pobytu nebude vrácen, tudíž bude muset žádat o výměnu běloruského ŘP za český po návratu do ČR. Je nutné počítat s velkým počtem policejních hlídek.
  Pokud řidič po spáchání dopravního přestupku odmítá zaplatit pokutu, podle místních zákonů mu jako donucovací prostředek může být i zadržen řidičský průkaz. Jestliže řidič řídí auto jehož není majitelem (není zapsaný v technickém průkazu), musí mít ověřené potvrzení od majitele, že automobil může používat (a to i od leasingové společnosti). Nemá-li takovéto potvrzení může dojít ke konfiskaci automobilu.

  MZV upozorňuje občany, že pokud se jako řidiči nedostaví včas s vozidlem k pasovému a celnímu odbavení podle doby platnosti dočasného povolení dovozu vozidla (tzv. vremennyj vvoz) a víza, mohou příslušné orgány Běloruské republiky vozidlo zabavit - konfiskovat. S vozidlem je třeba opustit území Běloruska před vypršením doby povolení pro jeho dočasný vjezd. Nelze spoléhat na to, že stačí přijet na hraniční přechod v den vypršení jeho platnosti. Jsou známy případy, kdy kvůli enormně dlouhé čekací době na hraničním přechodu byl řidič odbaven několik hodin po uplynutí doby povolení a dopravní prostředek byl konfiskován.

  V Bělorusku je jediná placená silnice (Brest – hraniční přechod RF, Smolensk). Cizinci platí za osobní automobil na několika místech po 3 USD. Dále se na hraničním přechodu vybírá ekologický poplatek. Jeho výše nepřesahuje 10 USD.

  Od r. 2003 vstoupila v účinnost dohoda o „zelené kartě“.

  Důležité upozornění: maximální plnění při pojistné události je 5.000 Euro za škodu na automobilu a totéž za škodu na zdraví. V případě poškození více vozidel při jedné pojistné události je tato částka vyplácena pouze do 15.000 Euro za škodu na vozidlech a totéž při škodě na zdraví. Pro uplatnění náhrady škody vyplývající z povinného ručení je bezpodmínečně nutné mít protokol milice s uvedením, kdo je viníkem nehody. Je rovněž nutné mít kontaktní údaje osoby, která zavinila nehodu a která musí být přítomna při expertíze, kterou provádí pojišťovna na poškozeném vozidle. V případě, že účastník nehody neovládá dokonale ruštinu, měl by si vyžádat tlumočníka, případně pomoc konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Minsku, a do doby jejich součinnosti nepodepisovat žádný protokol.