Bělorusko Bělorusko

  • Zdraví

    Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou není podepsána dohoda v oblasti zdravotnictví. Před vycestováním je nutné uzavřít zdravotní pojištění. Na základě dekretu prezidenta č. 354 ze dne 26.6.2000 je v Bělorusku povinné zdravotní pojištění cizinců. Při vstupu na území Běloruska jsou cizí státní občané povinni předložit platné zdravotní pojištění. V pojistce musí být výslovně uvedeno, že se vztahuje i na území Běloruska. Pojištění, které je poskytováno držitelům některých platebních karet, je uznáváno rovněž pouze v případech, kdy má pojištěný doklad, že se tato pojistka vztahuje i na Bělorusko. Nestačí, když je v pojistce uvedeno např., že se vztahuje na celou Evropu. Za poskytnutí zdravotnické péče cizinci platí. Týdenní pobyt v nemocnici se pro cizince může pohybovat v závislosti na druhu ošetření od 500 USD do několika tisíc USD.

    Zdravotní pojištění je možné si rovněž zakoupit na hraničních přechodech s Běloruskou republikou a na mezinárodním letišti v Minsku.

    Platné je pojištění pouze toho zahraničního pojišťovacího subjektu, který má smlouvu se státní pojišťovací společností BELGOSSTRACH. Velvyslanectví ČR v Minsku upozorňuje, že dle informace státní pojišťovny BELGOSSTRACH nemá žádný český pojišťovací subjekt smluvního partnera na území Běloruska. Žádné cestovní zdravotní pojištění z ČR není běloruskými úřady uznáváno za platné. To umožňuje pohraničním orgánům Běloruska požadovat uzavření dalšího zdravotního pojištění platného po dobu pobytu na území Běloruské republiky.