Čína Čína

  • Možnosti cestování a dopravy

    Doprava do ČLR je možná letecky a vlakem. Nejrychlejší doprava vlakem trvá z Prahy do Pekingu 7 dní. Z místní dopravy je možné využít taxislužbu. Řidiči taxíků zpravidla neovládají cizí jazyky a často neznají ani latinku. Dále je možné využít městskou hromadnou dopravu nebo metro.

    Cizincům není dovoleno navštěvovat zakázané oblasti, místa a objekty. Seznam zakázaných oblastí není veřejně přístupný. Předcházet eventuálním problémům je možné tím, že turista dodrží trasu, kterou uvedl při podání žádosti o vízum, nebo pokud o návštěvu zakázané oblasti požádá příslušné oddělení policie. Pro cesty cizích státních příslušníků do Tibetu je nutné získat zvláštní povolení.