Čína Čína

  • Flóra

    Klimatické podmínky jsou v této zemi velmi rozdílné a tak je to i s flórou. Na jihu jde spíše o podnebí subtropické a vyskytují se zde převážně listnaté stromy např. kaštany, palmy, duby až jehličnatých je to cypřiš a túje. V některých nejjižnějších částech Číny se vyskytují tropické pralesy. V jižních oblastech se pěstuje např. ovoce, čajovník, bambus, cukrová třtina a rýže. Ve východní oblasti rostou spíše smíšené lesy, ve kterých najdete např. borovici, břízy, jasany, modříny, cedry, lípy, osiky, javory atd. Na severu se vyskytují více listnaté stromy jako jasan, bříza, vlašský ořech, javor atd. Na západě je Tibetská vysočina a lesní porost se zde vyskytuje jen zřídka.