Čína Čína

  • Zdraví

    V ČLR se na mnoha místech vyskytuje hepatitida typu A i B, tuberkulóza a rychlé zvyšuje počet nakažených osob virem HIV. Před vstupem na území Číny se doporučuje, aby cestující byl očkován hlavně proti hepatitidě typu A. Sporadicky se objevují i ​​informace o výskytu cholery. Na území Číny jižně od 25. rovnoběžky hrozí nebezpečí nákazy na malárii a tropickou horečku.

    V Číně nejsou uznávány zahraniční zdravotní pojistky, nejsou uznávány ani pojistky uzavřené mezinárodními pojišťovacími společnostmi. Platí zásada, že cizinec musí platit za poskytnuté zdravotnické služby v hotovosti. Zdravotní péče v čínských zdravotnických zařízeních obecně není na vysoké úrovni.

    V Číně se voda z veřejné vodovodní sítě používá pro užitkové účely a na vaření, avšak jako pitnou vodu se doporučuje používat převařenou vodu nebo vodu dodávanou v barelech nebo v originálním balení v lahvích. Vodu na území Tibetu a jiných vysokohorských provinciích se nedoporučuje používat jako pitnou vodu, pokud nejsou používány speciální filtrovací zařízení.