Tento hotel si právě prohlíží další 4 lidé.

  • Příjezdový formulář není vyžadován. Všechny osoby přijíždějící z České republiky do Bulharska již nemusí předkládat jakýkoliv certifikát o bezinfekčnosti.
Cesta zpět do ČR
  • Návrat z Bulharska je od 18.3.2022 možný bez jakýchkoliv opatření