Itálie Itálie

 • Víza

  Vstupem ČR do EU/EHP a na podkladu čl. 18 Smlouvy o založení ES může každý občan Unie uplatňovat právo svobodného pohybu a pobytu na území všech členských států.

  Toto právo může být omezeno pouze v případech zdůvodněných narušováním veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých.

  Při návštěvě země do 90 dnů musí ubytovatel splnit pouze registrační povinnost, v případě délky pobytu překračující tento limit je nutné zažádat o povolení k pobytu (carta di soggiorno) na oddělení policii v místě pobytu. Pokud by se však jednalo o pracovní účel cesty, je nutné potvrzení také pracovního povolení.

 • Celní a devizové předpisy

  Platí limity operování s množstvím následujícího spotřebního zboží:

  - klasické cigarety max. 800 ks, nebo 400 ks cigaret o váze 3g, nebo 200 ks doutníků či 1kg tabáku

  - 20 l nápojů s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22 %, 10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína), 2 l lehkého vína a 110 l piva mohou dovážet osoby starší 17 let

  Výše uvedená množství jsou však hodnocena jako obchodní dovoz.

  Je zakázáno dovážet benzín v kanystrech.

  Hodnota přivezených valut není limitována, maximální výška exportované valuty nesmí překročit částku 10.330 EUR, v případě vyšší hodnoty je nutné vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/italie/cestovani/index.html)

 • Cestovní doklady

  Jako cestovní doklad při cestě do Itálie využijete platný občanský průkaz České republiky (typu identifikační karty vydaný po roce 1993) nebo cestovní pas.

  Podle sdělení MZV mladší občané do 14 let mohou cestovat na území Itálie pouze v doprovodu rodičů (zákonného zástupce)nebo osoby, která je k tomu oprávněna na základě souhlasného prohlášení zakonného zástupce nezletilého. Tento uvedený postup vychází z italského zákona č. 1185 ze dne 21.11.1967 a zákona č. 24 z ledna 2012.