Jemen Jemen

  • Další upozornění

    Turistický ruch v Jemenské republice byl ještě v nedávné minulosti negativně poznamenán dřívějšími únosy zahraničních turistů , expertů a diplomatů. Navzdory tomu dochází k jistému oživení a všechny země, které měly ještě vloni platná omezení pro turistický ruch (Velká Británie, Německo, Itálie) tato omezení definitivně odvolaly. Vláda Jemenské republiky podnikla ofenzivní opatření proti jakkoli motivovaným únosům cizích státních příslušníků, za něž nyní hrozí vysoké tresty včetně trestů nejvyšších. V posledních 18 měsících nebyl podobný únos zaznamenán. Jemenské orgány podnikají kroky k nalákání turistů do země, což se jim ve spolupráci se zahraničními cestovními kancelářemi poměrně daří. Bezpečná je hromadná turistika organizovaná ve spolupráci s místními cestovními kancelářemi.    Určité oblasti a provincie není možno navštěvovat bez vojenského doprovodu, který turistům za úplatu mohou zprostředkovat turistické kanceláře. V některých případech nelze zajistit doprovod prostřednictvím cestovní kanceláře a individuální turistika s terénními vozy je v odlehlých oblastech většinou nerealizovatelná. Vozy s cizinci bez doprovodu nejsou do některých oblastí vůbec vpuštěny, což se mj. týká i atraktivní oblasti Maribu s archeologickými vykopávkami a palácem princezny ze Sáby. Vedle nebezpečí nepředvídatelné akce některého z doposud neloajálních kmenů je hlavní příčinou rozmach počtu loupežných přepadení automobilů na silnicích, při nichž dochází k okradení posádky a někdy i krádeži vozidla.    V hlavním městě se nedoporučují návštěvy odlehlých zákoutí a pozdní noční individuální pohyb po městě.

  • Telefonování

    Telefonní předvolba: 00967