Srí Lanka Srí Lanka

 • Vlastnosti elektrické sítě

  Napětí 230 - 240 V. Počítejte však s pořízením adaptéru, protože narazíte na naprosto nestandardní zásuvky.

 • Další upozornění

  O dovolení fotografování či kamerování lidí, posvátných míst nebo interiérů klášterů je nutné předem požádat. Podmínky se různí – např. v Dambulle platí zákaz, jinde poplatek.

  Bezpečnostní situace se po ukončení 27letého konfliktu výrazně zlepšila. ZÚ přesto nadále doporučuje vyhnout se cestám na sever ostrova, pokud nejsou nezbytně nutné – četné oblasti jsou ve správě srílanské armády a často jen obtížně přístupné vzhledem k potřebě odminování. Situace ve východní oblasti se vrací k normálu, přesto doporučujeme aktuální situaci v případě nutné cesty do východní provincie konzultovat s místními orgány. Úroveň služeb v této oblasti je nadále na základní úrovni. Ve střední a jižní oblasti Srí Lanky je bezpečnostní situace stabilizovaná, standardnímu turismu přátelská. Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze letecky, doplout na Srí Lanku lodí je naprosto výjimečné. Pravidelná lodní doprava z Indie byla kvůli občanské válce na severu Srí Lanky zastavena v roce 1983.

 • Telefonování

  Telefonní hovory jsou nejlevnější u společnosti Communication Centers, v hotelech byste se měli předem informovat na cenu. Pro delší hovory se vyplatí použít mezinárodní telefonní kartu např. od Telecomu, kterou so musíte obstarat před odletem. Existují zde ale karty "Lanka pay" nebo "Tritel", s nimiž můžete levně komunikovat ze všech telefonů.

  Předvolby: ČR-Srí Lanka 0094

  Srí Lanka-ČR 0042

 • Vodafone

  Oskar má na Srí Lance dva roamingové partnery: Celltel Infiniti a MTN Networks. Cena za hovor do ČR se pohybuje kolem 155 Kč, sms pak od 4 do 10 Kč. Více informací a aktuální ceníky zde.