Srí Lanka Srí Lanka

 • Rychlokurz jazyka

  Národními jazyky jsou na Srí Lance sinhálština a tamilština. Protože největší skupinou obyvatel jsou na Srí Lance Sinhálci (přibližně 74 %), je přirozeně nejběžnějším jazykem právě sinhálština. Patří do indoevropské jazykové rodiny a mluví jí přibližně 19 milionů mluvčích po celém světě. Sinhálské písmo je poloslabičné a zapisuje se pomocí znaků, které se vyvinuly pravděpodobně z písma bráhmí.

  Druhou nejpočetnější skupinou na Srí Lance jsou Tamilové (asi 14 %) hovořící druhým národním jazykem – tamilštinou. Na světě jím dle odhadů hovoří asi 74 milionů mluvčích. Tamilština je výjimečným jazykem, neboť v současné době je už jediným dosud živým klasickým jazykem (na rozdíl od latiny či sanskrtu, kterými se dnes již nehovoří). Nejstarší literární dílo v tamilštině pochází už z 2. století př. n. l., čímž se dost možná může tamilština pyšnit statusem vůbec nejstaršího jazyka na světě. Přestože i tamilština podléhá vlivům ostatních národů a jejich jazyků, stále si v mluvené řeči uchovala mnoho velmi starých forem a výrazů. Tamilština je fonetický jazyk, který se zapisuje znakovým písmem grantha. To se – stejně jako sinhálské písmo – zapisuje zleva doprava.

  V současné době by již neměl být velký problém domluvit se alespoň v turistických destinacích anglicky. Alespoň několik základních slovíček by zde měl ovládat každý. I přesto se vždy hodí umět alespoň několik základních slovíček v původním jazyce. Nejenže si tak můžete vytvořit mnoho nových přátel, ale například budete často dostávat lepší ceny v obchodech a službách.

  Proto zde uvádíme alespoň několik základních frází v sinhálštině i tamilštině:


  Sinhálština

  Samohlásky
  aa jako dlouhé "á"
  e jako v českém med
  i stejnějako v češtině
  o stejnějako v češtině
  u stejnějako v češtině

  Dvojhlásky
  ai jako v českém slově majka
  au jako ve slově skaut

  Pozdravy a zdvořilosti:

  hello - hello
  na shledanou - aayu-bowan
  ano - owu
  ne - naeh
  prosím - karuna kara
  děkuji - stuth-tee
  promiňte - sama venna
  lituji/pardon - kana gaatui
  mluvíte anglicky? - oyaa in-ghirisih kata karenawa da?
  kolik to stojí? - ehekka keeyada?
  jak se jmenujete? - oyaaghe nama mokka ´da?
  jmenuji se - maaghe nama

  Tamilština

  Samohlásky
  "a" se vyslovuje jako "u", "aa" se vyslovuje spíše jako "a" ve slově father
  "e" jako ve slově "meet" (v českém "med")
  "i" jako ve slově "chtít"
  "o" jako ve slově "hod"
  "u" jako ve slově "prut"

  Dvojhlásky
  ai jako ve slově "eye" aj
  au jako "ow" ve vyýrazu how

  Souhlásky
  dh je jeden zvuk jako "th" ve slově then
  g jako ve slově "go"
  r znamená zadrnčet jazykem o patro
  s jako ve slově "sir"
  th jako ve slově "thin"

  Pozdravy a zdvořilosti
  hello - vanakkam
  na shledanou - poytu varukirehn
  ano/ne - aam/il-lay
  prosím - tayavu saydhih
  děkuji - nandri
  není zač - naladu varuheh
  promiňte - mannikawum
  lituji/pardon - mannikawum
  mluvíte anglicky? - nin-gal aangilam paysu-virhalaa?
  kolik to stojí? - ahdu evvalah-vur?
  jak se jmenujete? - ungal peyr en-na?
  jmenuji se - en pay-yehr