Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda

Oficiální název: Antigua a Barbuda
Hlavní město: Saint John's (31 000 obyv.)
Státní zřízení: konstituční monarchie
Náboženství: křesťanství 98% (anglikánské 86 %, římskokatolické 12 %), ostatní 2 %
Úřední jazyk: angličtina
Časový posun: GTM - 4 h

Lokality v Antigue a Barbudě

Antigua a Barbuda - zájezdy od 10 840 Kč

O ANTIGUE A BARBUDĚ


Středoamerický stát Antigua a Barbuda tvoří tři ostrovy (největší Antigua, 100 km vzdálená Brabuda a neobydlená skalnatá Redonda) v severovýchodní části Karibského moře v souostroví Malých Antil. Antigua a Barbuda leží asi 480 km východně od Portorika. Ostrov Antigua má mírně zvlněný terén s nejvyšším vrcholem (Boggy Peak, 472 m) v jihozápadní části ostrova. Pobřeží je velmi členité se spoustou nádherných pláží v krytých zátokách. Barbuda je nízký plochý korálový ostrov, maximální elevace dosahuje asi 140 m. Díky silnému odlesnění ostrovů v období zakládání plantáží cukrové třtiny tvoří dnes vegetační pokryv vnitrozemí ostrovů převážně suchomilná křovinná vegetace. Původní deštný prales je dnes možno najít pouze v rezervaci na ostrůvku Guiana. Pobřeží Antiguy je hustě zarostlé mangrovem - zdejší mangrovový ekosystém je čtvrtý nejrozsáhlejší na Malých Antilách.
Antigua a Barbuda je členem Commonwealthu, Karibského společenství CARICOM a Bolívarovského svazu pro lid naší Ameriky ALBA.
Barbuda usiluje od 80. let 20. století o nezávislost.

Antigua a Barbuda - zájezdy od 10 840 Kč

Nejnovější recenze Antigua a Barbuda

Všechny recenze Antigua a Barbuda